Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Legal AbstractsCharter
 E-mails  Hambastegi ICC Club For Democracy

 

 

 


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

 

 

 

شنبه 11 دسامبر 2021

نامه سرگشاده به کمیته انتخابات 2021

خدمت عزیزان در کمیته انتخابات 2021 کنگره ایرانیان
افسانه کفایتی، حبیب غفاری، و رضا سهرابی

جای تاسف است که در زمانی که بیشترین بی اعتمادی بر کنگره ایرانیان حاکم است، نظارت بر انتخابات که به بیشترین اعتماد نیاز دارد به کسانی سپرده شده است که تا به حال در هیچ یک از فعالیت های کنگره و کامیونیتی نامشان برده و شنیده نشده است. حداقل میبایست در این مورد اتفاق نظر داشته باشیم که لازم است شما عزیزان هر چه سریعتر خود را معرفی کرده، از خود بگویید، از آنهایی که از شما برای انجام این امر خطیر دعوت کرده اند، از صلاحیت ها و تجربیات گذشته خود در رابطه با انتخابات، مدت حضور و آشنایی با کنگره، و اساسنامه آن بگویید.

که البته این هم یکی دیگر از عوارض سراسری کردن نابخردانه کنگره ایرانیان است که هر روز میبایست با یکی از لطمات آن روبرو گردیم.

حتمن میدانید که شکایتی علیه هییت مدیره سابق در مراجع حقوقی مطرح، و بعد از صرف هزاران ساعت تلاش و حدود 200 هزار دلار هزینه های حقوقی، برای اولین بار لیست اعضاء در دسترس تقاضا کنندگان قرار میگیرد. هزینه معقول برای دریافت آن از 10 دلار آغاز و تا زمان حضور نماینده منتخب دادگاه در مجمع عمومی و انتخابات گذشته این مبلغ تا 40 دلار افزایش یافت. متاسفانه در ابتدای شکل گیری هییت مدیره جدید این مبلغ به ناگاه به 250 دلار صعود میکند و عملن امکان دسترسی به لیست اعضاء از میان میرود.

این مورد را از آنجهت مطرح کردم تا بدانید که از طریق لیستی که سال گذشته در اختیار داشته ام، مطلع شدم که دو نفر از شما که ساکن نیوفاندلند و انتاریو هستید سال گذشته و نفر سوم انگاری اخیرن به کنگره پیوسته است. در چنین حالتی طبیعی مینماید که با کنگره، گذشته آن و اساسنامه اش آشنایی زیادی نداشته باشید، و وظیفه امثال من است تا شما را در جریان آنچه که به انتخابات مربوط میگردد بگذارم.

نکته دیگری که حتمن لازم است به آن اشاره شود، دوقطبی شدن کنگره در سال های اخیر و دلایل آن است. اختلاف طرفین بر سر نحوه اداره کردن این نهاد، آنچه در کانادا میگذرد، اساسنامه و اهداف این نهاد نیست. بلکه همسویی یکی از طرفین با منافع جمهوری اسلامی است که باعث شده چنین شکافی بوجود بیاید. از اینرو طبیعی مینماید که به آنهایی که اصلن شناختی نداریم از همان ابتدا با نگاه شک و تردید بنگریم.

این احتمال وجود دارد که نه فقط شما عزیزان، بلکه بسیاری از اعضای فعلی و گذشته این نهاد به یکی از مهمترین مفاد اساسنامه، که در بخش اول ماده 15 در رابطه با پیوستن به این نهاد آمده است آشنایی نداشته باشید، که توافق و پذیرش اساسنامه است. بنا به این اصل، آگاهی از اساسنامه برای همه اعضاء الزامی و عدم آگاهی از آن نمیتواند توجیه کننده کجروی هایی باشد که چه بسا از طریق ما صورت میگیرند. بخصوص اگر مانند شما عزیزان در جایگاه نظارت بر انتخابات قرار گرفته باشیم.

کمیته انتخابات مانند کمیته های دیگر از اعضای داوطلبی تشکیل شده اند که در استخدام هییت مدیره نمیباشند و اجباری ندارند که ضوابطی را که مغایر با اساسنامه و خلاف حقوق اعضاء میباشند را به اجرا درآورند. در غیر اینصورت آنها نیز شریک جرم میباشند.

متاسفانه شاهد هستیم که هر ساله هییت مدیره ها بنا به سلایق خود ضوابط کاندیداتوری را تعیین میکنند و کمیته های انتخاباتی نیز آنها را به اجرا در میاورند. این نحوه عمل تا زمانیکه توافق وجود دارد، مشکلی بوجود نمیاورد ولی از زمانیکه اختلاف نظری بوجود میاید، اساسنامه است که میبایست حکم کند، و ناظران انتخاباتی وظیفه دارند که به آن توجه داشته باشند.

اساسنامه کنگره ایرانیان پنج شرط را برای کاندیدا ها الزامی داشته است:
1- یک سال عضویت ممتد تا زمان کاندیداتوری
2- 21 سال سن
3- شهروند کانادا
4- عدم سوء پیشینه کیفری
5- پنج سال اقامت دائم در کانادا

سال گذشته نماینده منتخب دادگاه، ارائه قسم نامه ای را در رابطه با این 5 شرط برای کاندیدا ها الزامی نمود. سئوال برانگیز است که چرا هییت مدیره امسال از همان روش استفاده ننمود و شهروندی و پنج سال اقامت در کانادا را نادیده گرفت. ولی در عوض یکبار دیگر از کاندیدا ها کارت شناسایی تقاضا میکند.

در چند سال اخیر هییت مدیره ها به بهانه های مختلف سعی در جمع آوری اطلاعات شخصی نه تنها اعضای کنگره، بلکه اعضای کامیونیتی نموده اند. طبق آماری که ارائه داده اند، کنگره بیش از 30 هزار حامی دارد. مشخص نیست که اطلاعات این افراد کجا و چگونه نگاهداری و چه کسانی به این اطلاعات دسترسی داشته و دارند. از این نظر تاکید در تکرار ارائه کارت شناسایی در زمان پیوستن به کنگره، تمدید عضویت، و شرکت در انتخابات برای کاندیدا ها، میبایست نگران کننده باشد.

بار ها از اعضای هییت مدیره شنیده شده است که فقط دبیر کنگره به اطلاعات اعضاء دسترسی دارد. در صورتیکه طبق بخش هفتم ماده هفت اساسنامه کلیه اعضای هییت مدیره حق دسترسی به کلیه اطلاعات کنگره را دارا میباشند. از جمله سه عضو فعلی هییت مدیره، یونس زنگی آبادی، محسن خانیکی و سمن طبسی نژاد که عدم قانونمندی آنها در پرونده حقوقی علیه هییت مدیره قبلی آشکار شده است.

هییت مدیره قبلی و این هییت مدیره حساسیت خاصی نسبت به اطلاعات شخصی اعضاء نشان داده، و خود را موظف به حفاظت از آن میدانند. در صورتیکه این امتیاز را برای خود قائل هستند که در هر موردی تقاضا کارت شناسایی نموده و انتظار دارند که اعضاء نسبت به آن واکنشی نشان ندهند.

این وظیفه تک تک ما، بخصوص آنهاییکه خود را در خدمت اعضاء میدانند است که در مقابل هر موردی که میتواند تعرضی به حقوق اعضاء باشد ایستادگی نماییم. بر این باور بودیم که تحول توسل بی سابقه به مراجع قضایی، قانونمندی را در این نهاد حاکم خواهد کرد. البته که موفق شده ایم به تنه آن ضربه مهلکی وارد سازیم ولی برای ریشه کن کردنش راه طویلی را در پیش داریم.

از اینرو ایستادگی ما در مقابل آنچه مغایر با اساسنامه، مغایر با حقوق اعضاء و به نظر بی مورد،  خلاف و مشکوک به نظر میاید الزامی میباشد ولی کافی نیست. با در نظر داشتن آموخته ها وتجربیات گذشته، اقدامات قانونی علیه کجروی ها میبایست به مراتب ساده تر باشند، بخصوص اگر اینبار از طریق کسانی صورت بگیرد که کنگره را میدان نبرد و مقابله با نفوذ و حضورعوامل، هواداران، و همسویان با منافع جمهوری اسلامی در کانادا بدانند.

امیدوارم که موفق شده باشم، علت مقاومت در ارائه اطلاعات شخصی به هییت مدیره ای که اعتمادی به آن ندارم، بخصوص زمانی که بی مورد میباشند را بیان کرده باشم. از عزیزان در کمیته انتخابات تقاضا دارم که با توجه، آگاهی و هوشیاری بیشتری به اجرای آنچه اساسنامه بر آن تاکید دارد و در جهت حمایت از حقوق اعضاء میباشد خدمت نمایند.   

با تشکر از زحمات شما - مهدی شمس کاندیدای حذفی به همت شما عزیزان   

 


 

 

 


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 11/12/2021 - For all comments on this site info@signandprint.ca