Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance protocols Elections By-Law Legal AbstractsCharter
 E-mails  Hambastegi ICC Club For Democracy

 

مقالات هفتگی -  با تشکر از نشریه شهرما

 


www.signshopclosing.ca


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

 


پنجشنبه  ۳۱ مارچ ۲۰۲۲

 درد دل با یونس زنگی آبادی

هفته گذشته، خانمی تلفنی با من تماس میگیرد و شماره تلفن نایب رئیس کنگره را تقاضا میکند. مقاله دو هفته پیش من، تحت عنوان درد دل با یک زن در نشریه شهرما این تداعی را برای این خانم بوجود آورده بود که با آرزو خدیر در تماس میباشم. ایشان را مطمئن ساختم که نه تنها مقالات در فوروم کنگره حذف میگردند، هییت مدیره حتی به ایمیل هایم جواب هم نمیدهد.

بعد از گفتگوی مختصری در رابطه با مشکل ایشان، شماره تلفنی را که در سایت کنگره بود به ایشان دادم. مدت کوتاهی طول نکشید که دوباره تماس میگیرد و میگوید که که این شماره تلفن به کسی داده نشده است. با توجه به آدرسی که در سایت کنگره وجود دارد متوجه میگردم که از دو سال پیش هنوز اطلاعات تماس و آدرس قدیم جایگزین نشده اند.

به ایشان پیشنهاد میکنم که از طریق ایمیل با هییت مدیره تماس بگیرد که متوجه می شوم ایشان نیز مانند بسیاری از سالمندان امکان دسترسی به کامپیوتر را ندارد. ایمیلی به هییت مدیره ارسال و با دادن شماره تلفن آن خانم از آنها تقاضا نمودم که با ایشان تماس بگیرند. این مطلب را در سوشیال مدیا نیز مطرح نمودم و امیدوارم که اطلاعات تماس در سایت کنگره بروز گردند. تا این لحظه که یک هفته از این ماجرا میگذرد، نه اطلاعات جایگزین و نه با آن خانم تماس گرفته شده است.

از طرفی، جای دارد که از این خانم که مطالب من را در نشریه شهرما دنبال میکند تشکر نمایم که با تماس با من، چه بسا راه گشایی برای دیگر کسانی شد که به کامپیوتر دسترسی ندارند. از طرف دیگر لازم است که یکبار دیگر به اهمیت نشریات که تنها راه اطلاع رسانی به بخش قابل توجهی از کامیونیتی هستند پی ببریم.

البته در رابطه با نحوه پیوستن به کنگره نیز اشکال مشابهی وجود دارد. اگر به توضیحات در سایت کنگره اتکاء کنیم، فقط آنهاییکه به کامپیوتر دسترسی دارند و دارای کارت های اعتباری هستند میتوانند به عضویت کنگره درآیند، که این هم صحت ندارد. خدا داند که این بی توجهی ها آیا ناشی از بی دقتی و یا خدای ناکرده مغرضانه هستند. در این رابطه نیز سال گذشته با احمد احساندار، دبیر کنگره تماس گرفتم ولی تغییرات لازم صورت نگرفتند.

در مقاله ای در سال گذشته، تحت عنوان از یونس باید آموخت؟!)بخش اول(، به معرفی یونس زنگی آبادی و شرح مختصری از فعالیت هایش پرداختم. از دو هفته پیش، اقدام به انتشار مقالاتی تحت عنوان درد دل با ..... کرده ام. این نوشتار را میتوان ادامه آن مقاله )بخش دوم( تلقی نمود. البته با زبانی دیگر، که نه نامه سرگشاده است، نه اعتراضیه و نه شکواییه. با این امید که این از دل برخاسته، بر دل نشیند. 

ایکاش یونس زنگی آبادی به کنگره نزدیک نشده و به همکاری با بیژن احمدی نپرداخته بود و در باقی ماندن در هییت مدیره در کنار کسانی که به نظر میاید هدفشان ممانعت از توانمندی این نهاد و کامیونیتی است، به مدت پنج سال اصرار نمیورزید. ایکاش ایشان بعد از شکایت علیه هییت مدیره خلافکاری که ایشان نیز در آن سمتی داشت استعفا میداد و به گونه ای به خطاهای خود معترف میشد و از کنگره کناره گیری میکرد. در یونس زنگی آبادی، که شاید جوانترین عضو هییت مدیره تا امروز باشد، صداقت و یگانگی با آنچه به آن باور دارد و به عمل درمیاورد، وجود دارد که در دیگر اعضای هییت مدیره ها کمتر دیده شده است.

اگر آنچه در اذهان عمومی مطرح است، صحت داشته باشد، ایشان از وابستگان سران رژیم و همچون خانواده اش به جمهوری اسلامی ایمان دارد، صادقانه از آن حمایت و در جهت منافعش فعالیت میکند، که این قابل احترام است. در صورتیکه بسیاری از آنهاییکه در کنگره در جایگاه هییت مدیره قرار گرفته اند یا در جهت منافع شخصی بوده، یا در راستای اهداف سیاسی که کمتر به آن باور داشته اند، و یا برای مطرح بودن و تکمیل بیوگرافی خود بوده است. آنهایی هم که برای خدمت به کامیونیتی به کنگره پیوسته اند، از پشتکار لازم برخوردار نبوده اند تا برای رسیدن به اهداف وارسته خود، پافشاری و از خودگذشتگی نشان دهند.

از نکات برجسته در رفتار یونس زنگی آبادی، دور نگاه داشتن خود و عدم مداخله در رودررویی ها در سوشیال مدیا و مقابله های تخریبی است، که در این زمینه موفق بوده است. با این امید که ایشان مانند آرزو خدیر و یا محسن خانیکی سخنان من را در راستای تخریب خود و یا کنگره نپندارد و به احترام آزادی بیان و آنچه در این رابطه در زمان دانشجویی به آن پرداخته، به حذف و سانسور در فوروم کنگره به  همکاران خود معترض گردد.

متاسفانه فعالیت چشمگیری از یونس زنگی آبادی در دوره جدید مشاهده نشده است. با مراجعه به صورتجلسات هییت مدیره میتوان پی برد که ایشان در تقاضای کمک مالی از دولت برای پرداخت به کارآموزان تابستانی، نظارت بر فعالیت های آنها، تماس با نمایندگان حوزه هایی که ایرانیان زیادی در آن ساکن هستند، تهیه نامه جهت ارسال به شرکت هواپیمایی ایر کانادا، آژانس مرزی و درخواست اضافه کردن زبان فارسی به لیست زبان هایی که عملیات خود را ارائه می دهند، مشارکت داشته است. ولی از نتایج این فعالیت ها و اینکه کارآموزان چه تعداد، چه کسان و در چه بخش هایی فعالیت کرده اند اطلاعاتی در دسترس نیست.

غیر از پیدا کردن شرکت بیمه برای کنگره، یونس زنگی آبادی در جلسه هییت مدیره آپریل سال گذشته خاطرنشان میسازد که در حال بررسی شرایطی است که اعضا بتوانند شکایت خود را از طریق یک فرآیند سازنده تر به جای شکایت از سازمان به مراجع قضایی پیگیری کنند. برای رسیدن به این مقصود نیز ایشان پیشنهاد میکند که به جوامع دیگر بنگریم و از آنها بیاموزیم که در این رابطه چه کرده اند. منطقی است که بعد از تجربه تلخ و پر هزینه دو سال گذشته، به فکر راه حلی در این زمینه بود. بخصوص که هییت مدیره کنونی، به خلافکاری های خود همچنان ادامه میدهد. متاسفانه به نظر میاید که در این زمینه نیز فعالیت ها ادامه پیدا نکرده اند.

اینجانب تا امروز به دنبال راه حلی برای دو مشکل اساسی که یکی هزینه نامعقول 250 دلار برای دریافت لیست اعضاء و دیگری تبعیض و تعرض هایی که به حقوق اینجانب شده از طریق گفتگو با هییت مدیره بوده ام که متاسفانه حتی به ایمیل هایم جواب داده نشده است. آیا در چنین وضعیتی، راهی جز متوسل شدن به مراجع قضایی باقی میماند؟

البته باید متذکر شد که یونس زنگی آبادی در هیچکدام از گفتگوها در رابطه با افزایش هزینه دریافت لیست اعضاء و افزایش حق عضویت سالانه کنگره که میتواند یکی دیگر از علت های ریزش تعداد اعضاء باشد، شرکت نداشته است.

میتوان این تصور را داشت که یونس زنگی  آبادی به اتفاق بیژن احمدی و محسن خانیکی، این قصد را داشته اند که اهداف خود در جهت حمایت از منافع جمهوری اسلامی را از طریق کنگره ایرانیان انجام دهند. چه بسا آنچه در مجمع عمومی ۲۰۱۸ رخ داد، باعث گردید که آنها نهاد صلح و دیپلماسی و رسانه آی سی ژورنال را راه اندازی کنند.

بدیهی است که تا زمانیکه یکی از این سه نفر در هییت مدیره حضور دارد، کامیونیتی نه تنها حق مداخله، بلکه موظف است به مقابله با هر گونه تداخل منافع و استفاده از امکانات کنگره در جهت اهداف سیاسی این دو نهاد، بپردازد.

 

 

 

 

 

 


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 31/03/2022 - For all comments on this site info@signandprint.ca