Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Legal AbstractsCharter
 E-mails  Hambastegi ICC Club For Democracy

 

مقالات هفتگی

 


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

 

 

 


پشنبه 14 می 2022

خیر مقدم به محمد وحیدی راد

محمد وحیدی راد عزیز،

بالاخره بعد از یکماه بدون آنکه هییت مدیره در باره آن اطلاع رسانی کند، متوجه میگردیم که شما به هییت مدیره پیوسته اید. از اینکه زود تر از این موفق نشدم به شما تبریک بگویم پوزش میطلبم. ایکاش حداقل آنهاییکه کنگره ایرانیان کانادا را " مشروعترین و بزرگترین نهاد دموکراتیک در نوع خود در کانادا" میشناسند، کناره گیری هر عضو هییت مدیره را اندوهی، و پیوستن هر عضو جدیدی را افتخاری برای این نهاد میپنداشتند. و در اطلاع رسانی هر دوی آنها به صورت جدی تری عمل میکردند.

حمایت از آزادی بیان مخالفین را وظیفه خود، و قرار گرفتن در سمت هاییکه آنها را موظف به جوابگویی میکند را از نکات مثبت دموکراسی میدانم. بگذریم که ما ایرانیان هنوز با چنین فرهنگی آشنایی نداشته، نقد و انتقاد را، تخریب، صراحت و شفافیت را، ضعف، و جوابگویی را امتیازی میدانیم که اربابان برای رعایای خود قائلند.

با اینکه عادت دارم که بصورت مستند سخن بگویم، ولی از آنجاییکه قصد ندارم به گذشته ها برگردم، به همین اکتفاد کرده و امیدوارم که به عکس گذشته، در جایگاه هییت مدیره، جنابعالی احساس مسئولیت بیشتری کرده و به گونه دیگری با قانونمندی، شفافیت و جوابگویی برخورد داشته باشید. ولی متاسفانه متوجه میگردم که شما نیز از ابتدا روندی را پیش گرفته اید که هییت مدیره در حال پیمودن آن است.

شاید لازم باشد که یادآوری شود که اعضای هییت مدیره نه فقط بصورت فردی بلکه بصورت جمعی نیز نسبت به فعالیت های یکدیگر مسئول میباشند. شاید تکصدایی هییت مدیره کنونی تسهیلاتی را برای آنها در جهت عدم قانونمندی و احساس مسئولیت کمتر بوجود آورده باشد ولی از طرف دیگر تخلف های هر کدام مابقی را نیز خلافکار میسازد.

بیشک شما هم از کمکاری و کاستی های آشکار هییت مدیره با خبر بوده، نسبت به آنها احساس مسئولیت کرده، و سعی در رفع آنها خواهید نمود. جهت اطلاع و یادآوری به چند نکته آن میپردازم:

1- از دسامبر سال گذشته تا امروز صورتجلسه ای منتشر نشده است.
2- تغییرات تصویبی اساسنامه در سایت کنگره صورت نگرفته اند.
3- کناره گیری کیهان رضوی و یونس زنگی آبادی بصورت رسمی اعلام و در سایت کنگره ثبت نگردیده اند.
4- سمت های اجرایی اعضای هییت مدیره در سال جدید اعلام نشده اند.
5- پیوستن جنابعالی بصورت رسمی اعلام و در سایت کنگره ثبت نشده است.
6- بخشی از اطلاعات ناقص اعضای سابق هییت مدیره های کنگره ایرانیان از سایت کنگره حذف و جایگزین نگردیده اند.

ضمنن به نظر اینجانب، نادیده گرفتن انتخابات استانی انتاریو، ولی توجه و اولویت دادن به مسابقات احتمالی فوتبال و یا وبیناری که جنابعالی مسئولیت آنرا به عهده گرفته اید در این زمان، اگر با هدف و غرض خاصی نباشند، نشان از بی توجهی میباشد که جای تاسف دارد.  

نه فقط به عنوان یکی از اعضای کامیونیتی و فعالان کنگره ایرانیان، بلکه از آنجهت که به گونه ای نقش رسانه ای را ایفاء میکنم، اینگونه تماس ها، تحت عناوین خیر مقدم، نامه های سرگشاده، درد دل، و مقالات را از وظایف خود در جهت اطلاع یابی و اطلاع رسانی میدانم. در همین راستا میتوان از شما به عنوان یکی از دست اندرکاران رسانه ای انتظار اطلاع رسانی، شفافیت، صراحت و احترام بیشتری به آزادی بیان داشت. از این رو دعوت شما به تماس های خصوصی نسبت به پرسش های عمومی قابل تعمق اند.

بدون توجه به کوتاهی هایی که از زمان پیوستن شما به هییت مدیره صورت گرفته است، امیدوارم که حضور جنابعالی تغییر و تحولی را بوجود آورده و کنگره را از حالت سکون و خاموشی کنونی خارج سازد. گرچه در زمان دشواری به هییت مدیره این نهاد پیوسته اید ولی با وصف این امیدوارم که شما اولین عضو هییت مدیره باشید که با سربلندی و افتخار به خدمت خود پایان دهید.

با  تشکر مهدی شمس

 

 


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 15/05/2022 - For all comments on this site info@signandprint.ca