Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

قانونمندی

April 20, 2017
با تشکر از ایران استار و شهرما  

- ممنوع الحضور کردن تنها ناظری که با حضور در جلسات هییت مدیره به تهیه گزارشی از آنها نیز میپرداخت
-
حذف مطالب به اشتراک گذاشته شده توسط اعضاء
- حذف اطلاعات دو سال از سایت کنگره
- برپائی نظر سنجی های نمایشی و تبلیغاتی
- پارتیزان عمل کردن هییت مدیره
- استفاده ابزاری از کنگره در جهت اهداف سیاسی شخصی

- به عضویت در آوردن افتخاری مهمانان سیمرغ
- ادامه فعالیت های رئیس و نایب رئیس با اینکه در انتخابات سال بعد شرکت داشتند


عدم شفافیت

- از
جلسات باز هیات مدیره سخن گفتن، به تعویق انداختن و به فراموشی سپردن گفتگو در رابطه با ضبط صوتی و تصویری آنها
- تاخیر در ارائه صورتجلسات تا 113 روز
- فرمایشی و مختصر بودن صورتجلسات
- عدم درج گفتگو ها در صورت جلسات
- عدم وجود هر گونه گفتگو در رابطه با بازگشائی سفارت، برگزاری گردهمائی ونکوور، و مقابله با لایحه 219 در صورتجلسات
- در انحصار گرفتن فیلمبرداری از گردهمائی های کنگره و ممانعت از فیلمبرداری اعضاء
- حذف 60 دقیقه از تنها گردهمائی که ویدئو هایش به نمایش گذاشته شد
- حذف بخشی از ویدئو مجلس سنا
- حذف هشتاد دقیقه از جلسه پرسش و پاسخ
- حس مالکیت در فیلم های جلسه پرسش و پاسخ که فیلمبرداری از آنرا هییت مدیره در اختیار خود قرار داده بود. 
- گزارش های واهی از فعالیت های داوطلبینی که هیچگاه نام و یا عکسی از آنها به اشتراک گذاشته نشده است
- عدم در اختیار گذاشتن اطلاعات مربوط به نگاهداری سایت کنگره، ایمیل ها، و کنترل پانل
- پنهان کاری در رابطه با مالکیت دو سایت
  www.iccongress.online و   www.iccongress.net    
- پنهان کاری در رابطه با تعداد اعضاء
- پنهان کاری در رابطه با اینکه چه کسانی به اطلاعات اعضاء دسترسی دارند

- پنهان کاری در عدم پخش بخش پرسش  پاسخ کنفرانس خبری در پارلمان اتاوا
- پنهان کاری در عدم پخش بخش پرسش و پاسخ گردهمائی در ونکوور
- پنهان کاری در اطلاع رسانی در سایت کنگره در رابطه با گردهمائی ونکوور

عدم رعایت اصول اخلاق
- تبلیغ در رابطه با فعالیت هائی که یا اثری از آنها دیده نشد و یا اینکه فقط جنبه تبلیغاتی داشته اند
- تهمت زدن رئیس کنگره به یکی از اعضاء


عدم انجام وظایف
- عدم تشکیل کمیته ها طبق ضوابط اساسنامه
- عدم فعالیت کمیته ها
- عدم فعالیت و یا کمکاری اکثر اعضای هییت مدیره
-
عدم اجتناب از فعالیت های تنش زا و تفرقه آمیز
-
عدم حمایت از کاندیدای های کانسرواتیو ایرانی در انتخابات
- نه تنها از کاندیدا های کانسرواتیو حمایت نمیشود بلکه با برنامه ریزی زمان مجمع عمومی در روز انتخابات کارشکنی نیز میشود.
- عدم اجازه همکاری داوطلبین با نظرات مخالف
- عدم ادامه بازبینی اساسنامه
- عدم مشارکت در فعالیت هائی که کنگره خود میبایست پیشقدم آنها باشد
- عدم برگزاری هر گونه گردهمائی جهت حل اختلافات میان هییت مدیره و اعضاء

عدم جوابگوئی
- عدم جوابگوئی به اعضاء
- بی توجهی به نظرات اعضاء نسبت به فعالیت ها

عدم پایبندی به تعهدات
-
عدم پایبندی به تعهدات ارائه شده در برنامه های انتخاباتی
-
عدم پاینبدی به تعهد انتشار صورتجلسات ظرف زمان های تعیین شده
- عدم پایبندی به تعهد در اختیار گزاردن ویدئو های تنها جلسه پرسش و پاسخ
- عدم پایبندی به تعهد ارائه کارنامه های فصلی فعالیت ها

تا زمانی  که هییت نظارتی بر فعالیت های هییت مدیره ها بوجود نیامده است، راهی جز ثبت و اطلاع رسانی کجروی ها برای اعضاء وجود نخواهد داشت. به هر حال یکماه بیشتر به انتخابات باقی نمانده است. باشد که در همین مدت کوتاه به خود آییم، و در جهت خدمت به کامیونیتی و انجام وظیفه شهروندی آستین ها را بالا زده، به کاندیدا ها بپیوندیم، به مناظره بپردازیم، برنامه انتخاباتی ارائه دهیم، تا دموکراسی را با تمرین کرده و آن را در خود و دیگران بارور و نهادینه سازیم.
 

17 آپریل مصادف با سی و پنجمین سال اعلام "منشور کانادائی حقوق و آزادی ها"ی شهروندی میباشد. به همت پیر ترودو، پدر نخست وزیر کنونی، این منشور تهیه و در سال 1982 مورد تائید ملکه انگلیس قرار میگیرد. سخنرانی پیر ترودو در پارلمان اتاوا به این مناسبت به بهترین وجهی اهمیت آنرا در زندگی روزمره شهروندان کانادائی بیان میکند. در این سخنرانی که خواندش به همه توصیه میشود، ترودو از اهمیت اعتماد به یکدیگر، از مضرات وجود ترس بخصوص از آنهائیکه زمانی به چشم ما بیگانه میایند، ترس از استبداد اکثریت، ترس از نیاز در صورت سهیم کردن دیگران، و نکات دیگری که همگی برخاسته از ترس هائی که فقط در ذهن ما وجود دارند، میگوید. جالب توجه است که چنین منشوری در جامعه ای پدیدار میگردد که آن زمان هم، آزادی وجدان، آزادی مذهب، آزادی اندیشه، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و رسانه های دیگر ارتباطی، آزادی تجمع مسالمت آمیز و آزادی تشکل، در آن در مقایسه با کشور های دیگر از درجه بالائی برخوردار بوده است. انگاری که آزادی و دموکراسی، جوامع، محیط و شرایطی را بوجود میاورند که مولد آزادی و دموکراسی های بیشتری میباشند. جاستین ترودو نیز بیانیه  خود را که در روز دوشنبه به این مناسبت صادر نمود با این جمله به پایان میرساند: "امروز، به تمام کانادایی ها یادآوری میکنم که ما وظیفه ای مهم تر از دفاع از حقوق یکدیگر نداریم. منشور حقوق و آزادی ها مسئولیت جمعی ما میباشند". باید بپذیریم که زندگی در جامعه ای آزاد و دموکراتیک به تنهائی کافی نبوده و تا زمانی که عشق، شور و پشتکار در رابطه با این عوامل تمام وجودمان را در برنگیرد، از آنچه که این کلمات بیان کننده آن میباشند بی بهره خواهیم ماند.

ویدئو کوتاهی که بیانگر نکات اساسی در این منشور میباشد و هییت مدیره کنگره ایرانیان آنرا در صفحه فیسبوکی خود به اشتراک گذاشته است، این فکر را در ما برانگیخت که هر ساله در این ایام که نزدیک به پایان فعالیت های سالیانه این نهاد نیز میباشد، به ارزیابی نحوه عمل هییت مدیره ها در رابطه با رعایت دموکراسی بپردازیم. اختلافات عقیدتی و یا سلیقه های مدیریتی هر چه باشند، در رابطه با اصولی همچو، قانونمندی،  شفافیت، انجام وظیفه، جوابگوئی، پایبندی به تعهدات، رعایت اخلاق، که بدون آنها دموکراسی وجود نخواهد داشت، نباید اختلاف نظری وجود داشته باشد.

ناگفته نماند که رفتار اکثریت ما ایرانیان دوگانه میباشد. در محیط های ایرانی و غیر ایرانی، و با ایرانیان و غیر ایرانیان به یک نحو عمل نمیکنیم. ما ایرانیان بطور کلی از یکدیگر توقع بیشتری داشته ولی نسبت به تعهداتمان به یکدیگر احساس مسئولیت کمتری میکنیم. بدون آنکه متوجه این واقعیت باشیم که ما نیز ایرانی بوده و در بوجود آمدن مشکلات سهمی داشته ایم مادام به گله و شکوائیه از ایرانی های دیگر میپردازیم. انگاری روان شرطی شده ما با تغییر محیط معیار هایش نیز تغییر میکند و آنچه را که در محیطی خوار میشمارد، در محیطی دیگر به عنوان هشیاری و زرنگی میداند. وگرنه بعید به نظر میاید که اعضای جوان هییت مدیره کنونی در محیط های دیگر به خود این اجازه را بدهند که با دیگران به همان نحو عمل نمایند که با اعضای این نهاد انجام داده اند.

کنگره برای ما نه فقط همچو دانشگاهی گشته که بتوانیم اصول اولیه دموکراسی را در آن تمرین کنیم، بلکه همچو آینه ای این امکان را به ما میدهد که تصاویری از شخصیت های اجتماعی خود را در آن ببینیم. باشد که با مشاهده کجروی و ضعف های خود، هر چقدر هم که درد آور باشد، نه تنها شناخت بهتری از خود پیدا کرده، بلکه باعث تغییر و تحول های فردی و جمعی در ما شود.

عدم دموکراسی
-
هماهنگی در جهت حذف کاندیدا ها با نحوه تفکر های متفاوت
-
هماهنگی و مهندسی در جهت بوجود آوردن هییت مدیره ای تابع و همسو در جهت اجرای اهداف خاص از پیش تعیین شده
- ارائه برنامه مشترک جهت پنهان کاری عدم استقلال، نبود تنوع فکری و بی تجربگی
- متابعت کامل و در اختیار گزاردن آرای خود
- تلاش در جهت ممانعت از انتشار مقالات مخالفین  
- متوسل شدن به نیروی های انتظامی در جهت ممانعت از تظاهرات اعتراضی به لابیگری در جهت منافع جمهوری اسلامی
- تغییر کاربری و سلب حق به مشارکت گزاردن مطالب توسط اعضاء در صفحه گفتگوهای فیسبوکی کنکره
- منحصر بخود کردن حضور رسانه ای-اجتماعی توسط رئیس کنگره

عدم قانونمندی
- پشتیبانی رئیس و نایب رئیس در حمایت از هفت کاندیدای ائتلافی در جهت حذف کاندیدا های دیگر
- عدم رفع مشکل غیر منتخب بودن هفت عضو هییت مدیره با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و برگزاری انتخابات
-
خود داری ازعدم انتشار آخرین صورتجلسات سال گذشته
- عدم اجرای ضوابط در رابطه با غیبت بیش از حد مجاز سه نفر از اعضای هییت مدیره
- به تاخیر انداختن اعلام کناره گیری علی بانگی و بهزاد جزی زاده دو عضو هییت مدیره، جهت جلوگیری از جایگزینی آنها توسط مهدی شمس و مریم ناظمی

 


www.hambastegi.ca  647-748-5991       [facebook/hambastegi.hemayat]       [Let's talk ICC]            www.kikist.ca       No Deportations To Iran

Last Edited 01/01/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca