Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

چرا آرام نشسته ایم؟

April 27, 2017
با تشکر از ایران استار و شهرما  

 خوشبختانه با فعالیت های سیاسی که در چند سال اخیر در جامعه ایرانی در تورنتو دیده میشود، و موفقیت های به دست آمده، میتوان این انتظار را داشت که تاخیر چند ساله را در مدت کوتاهی جبران کنیم. متاسفانه اینطور به نظر میاید که با افزایش حضور ما ایرانیان در صحنه های سیاسی کانادا، مخالفت و ضدیت های ما نیز با یکدیگر که حاصلش به هدر رفتن نیرو ها میباشد افزایش پیدا کرده اند. در همین منطقه ویلودیل شاهد بوده ایم که چگونه عده ائی از ما ایرانیان با حمایت از جان فیلیون (ویدئو دقایق 11) به مبارزه با دیوید موسوی که در انتخابات شهرداری شرکت کرده بود پرداختند. به نظر میاید که امروز نیز حمایت های بعضی از ما از کاندیداهای ایرانی با اهدافی غیر از موفقیت آنها و تقویت کامیونیتی میباشد. جای تاسف است که در این مورد نیز آنچه به ایران مربوط میشود، انگیزه و مبنای حمایت های ما از کاندیدا های ایرانی در کانادا باشد.

اگر وابستگی های رئیس و نایب رئیس کنگره را به حزب لیبرال به کنار بگذاریم، با در نظر گرفتن مسیری که این نهاد در سال گذشته انتخاب کرده است، چه بسا که سکوت و عدم فعالیت این نهاد در اطلاع رسانی، حمایت و همکاری با این دو کاندیدا به همین دلایل باشد. حضور یکی از دو کاندیدا های کره ای که در رقابت با کاندیدا های ایرانی میباشد،(این بخش از ویدئو  حذف شده است) در گردهمائی پرسش و پاسخ اخیر کنگره، و برگزاری مجمع عمومی امسال در همان روزی که انتخابات درون حزبی کانسرواتیو ها صورت میگیرد (28 می)، شک و تردید ها را در این رابطه بیشتر تقویت میکنند. هییت مدیره در پاسخ به اعتراض به نحوه عمل سئوال برانگیز خود، عدم امکانات را عنوان مینماید، بدون هیچ توضیحی در برنامه نداشتن را مطرح، و به اساسنامه ای که حمایت از کاندیدا های ایرانی را از وظایف این نهاد میداند اشاره میکند. با این امید که این دوستان از پیشنهاد همکاری عده ائی از داوطلبین در جهت انجام کلیه امور اجرائی استقبال نموده، و تنها زحمت اطلاع رسانی را به عهده بگیرند. باشد که در مدت کوتاه باقیمانده بتوانیم با حمایت های خود با فرستادن نماینده ای دیگر به پارلمان، جایگاه خود را در صحنه های قانونگزاری این کشور مستحکم تر کنیم.

تا دوازدهم ماه می فرصت داریم که:
1- فرم مخصوصی را که امکان رای دادن ما در روز انتخابات را میدهد پر کنیم
2- با شرکت در کمپین های انتخاباتی و یا از طریق کمک ها مالی دو کاندیدا را حمایت کنیم
3- در روز 28 ماه می با رای خود موفقیت یکی از کاندیدا ها را تضمین کنیم.

 

چرا آرام نشسته ایم؟ در حالی که میتوانیم با چهار هفته تلاش صدای رساتری در کانادا داشته باشیم. "همبستگی و حمایت" بر این باور است که وابستگی اول ما ایرانیان در کانادا، میبایست به کامیونیتی باشد. بدون در نظر گرفتن وابستگی های حزبی خود، به صرف ایرانی بودن، به کاندیدا های ایرانی رای دادن در جهت منافع کامیونیتی و جامعه بزرگتر است. از این رو همانطور که در گذشته از کاندیدا های لیبرال حمایت کرده، اینبار نیز حمایت و همکاری با اردشیر زارع زاده و پیمان کوشمان را از وظایف خود میداند. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با این انتخابات، به سایت"همبستگی" مراجعه و یا تماس تلفنی گرفته شود.

حتی  تصور نشت 80 الی 100 هزار بشکه نفت در دریا، لرزه بر اندام آدمی میاندازد. این همان حادثه شومی بود که نزدیکی های سواحل کالیفرنیا در ماه ژانویه سال 1969 به مدت ده روز بوقوع پیوست. این حادثه به اندازه کافی تکان دهنده بود که فعالان محیط زیست را بسیج کند تا سال بعد در بیستم آپریل 1970 یکی از بزرگترین تجمع های سرتاسری آمریکا را برپا کنند. حدود بیست میلیون نفر به راهپیمائی پرداختند، دانشگاه ها سمینار ها برپا کردند و رسانه ها با اطلاع رسانی توجه اذهان عمومی را به اهمیت محیط زیست و محافظت از کره زمین جلب نمودند. اینچنین بود که "روز زمین" در تقویم جائی برای خویش مییابد و رفته رفته آنچنان اهمیتی پیدا میکند که در سال 1990 بیش از دویست میلیون نفر در 141 کشور در مراسمی که هر ساله به این مناسبت برگزار میشود شرکت کردند. در سال 2010 که مصادف با چهلمین سال برگزاری این روز بود، بیش از 225 هزار نفر در واشنگتن به این مناسبت راهپیمائی کرده و پروژه کاشتن یک میلیارد درخت آغاز میشود، که در سال 2012 با موفقیت به پایان میرسد. این پروژه همچنان ادامه داشته و این رقم تا به امروز به بیش از دو میلیارد و بیست و سه میلیون درخت افزایش پیدا کرده است.

علی احساسی، نماینده فدرال حوزه ویلودیل، نیز شنبه گذشته به همین مناسبت از ساکنین حوزه خود دعوت میکند که بصورت جمعی به جمع آوری زباله پرداخته و در پاکیزه نگاه داشتن محیط زیست مشارکت کنند. حدود بیست نفر از ملیت های مختلف با حضور در میدان مل لستمن به این دعوت جواب مثبت داده و به مدت دو ساعت به نظافت شهر میپردازند. آنها نه تنها متوجه میشوند که در منطقه نسبتن تمیزی زندگی میکنند، بلکه به این مورد نیز پی میبرند که زمان آن رسیده که به ته سیگار ها هم به عنوان آشغال نگریست، و آنها را در ظرف های مخصوصی که برای اینکار در نظر گرفته شده جای داد.

معمولن این نوع فعالیت های جمعی با خود نکات مثبت دیگری نیز به همراه دارند که در بسیاری از مواقع اهمیتشان از موضوع اصلی بیشتر میشود. آشنائی با ساکنین محل، بوجود آمدن حس تعلق، و بخصوص گفتگو هائی که حین انجام این نوع کارهای جمعی صورت  میگیرند قابل توجه میباشند. بطور مثال شنیدن اینکه پاکیزگی، دموکراسی، عدالتخواهی، برابری و برادری، در طبیعت معنی و جایگاهی ندارند، غیر منطقی و خارج از لطف نیست. که با پیدایش بشر میباشد که انگاری هستی وارد مرحله دیگری شده و این انسان است که با تلاش خود نه تنها عوامل طبیعی را تحت کنترل در می آورد، بلکه با مبارزات خود قوانین جنگل را با قوانین بشری جایگزین میکند. که از طریق همین جمع آوری زباله ها در کوچه و خیابان است که آدمی زباله نریختن در محافل عمومی را  در خود نهادینه میکند، و در اثر مبارزه برای آزادی، برابری و برادری میباشد که به تغییر و تحول در طبیعت وحشی و فطری خود میپردازد. بی شک این نحوه تفکر، نحوه نگرش ما را نسبت به محیطی که در آن زندگی میکنیم تغییر داده، و باعث میشود که به آنهائی که در استفاده از این محیط با ما سهیم هستند مانند سابق ننگریم. نه تنها زباله ریختن دیگران را از سهل انگاری ندانسته، جمع آوری آن ما را به خشم نیاورده، بلکه به عکس آن را فرصتی دانسته تا زباله های ذهنی خود را نیز بدور ریخته، تا از بیگانه نگری رهائی یابیم.

پوستر انتخاباتی پیمان کوشمان در بالای یکی از ساختمان های پلازای ایرانیان، و فعالیت های تیم جوان کمپین انتخاباتی اردشیر زارع زاده (ویدئو) در همان پلازا خاطرات دو سال پیش را به یاد ما میاورد که نتیجه اش موفقیت علی احساسی در پیوستن به پارلمان اتاوا بود. امروز این دو کاندیدا در همین حوزه در تلاش میباشند که بعد از رضا مریدی، یکی از آنها شاید دومین نماینده ایرانی در پارلمان انتاریو باشد.  با در نظر گرفتن تعداد ساکنین ایرانی در ویلودیل، اگر نتوانسته ایم تا به حال از این حوزه  نیز نمایندگانی در پارلمان استانی داشته باشیم از کوتاهی ما بوده است.

            *** آنچه  در درجه اول اهمیت قرار دارد، حمایت کامیونیتی از کاندیدا های ایرانی و مشارکت در انتخابات است. از این رو "همبستگی" از کاندیدای خاصی حمایت نمیکند. با پیمان کوشمان در تماس هستیم که از ایشان نیز یک فیلم کوتاه تهیه کنیم.

 ویدئو نظافت شهر در روز زمین - 22 آپریل 2017                     ویدئوی کمپین اردشیر زارع زاده -24 آپریل 2017


www.hambastegi.ca  647-748-5991     [facebook/hambastegi.hemayat]     [Let's talk ICC]        www.kikist.ca       No Deportations To Iran

Last Edited 01/01/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca