Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

گروگان گیری یک یتیم

May 04, 2017
با تشکر از ایران استار و شهرما  

-         نظارت، گفتگو و جوابگو ساختن هییت مدیره از جایگاه قدرت

-         به صورت موازی با دولت و دولتمردان رابطه برقرار کردن در زمان هائی که هییت مدیره یکطرفه عمل میکند

-         اقدام قانونی زمانی که هییت مدیره مغایر با  اساسنامه عمل میکند (حذف اطلاعات از سایت، حزبی عمل کردن، در نظر نگرفتن حقوق اعضا) 

با اینکه چندین بار بصورت مستقیم و در سوشیال مدیا با هییت مدیره کنگره ایرانیان تماس گرفته شد، و بند پنجم ماده اول اساسنامه در رابطه با وظیفه این نهاد در حمایت از کاندیدا های انتخاباتی ایرانی به آنها گوشزد شد، متاسفانه وقعه ای به این یاد آوری ها و اعتراضات گذاشته نشد. یکبار دیگر متوجه میگردیم که فعالیت های این نهاد بیشتر از اهداف سیاسی هییت مدیره ها نشئات گرفته و نه منافع کامیونیتی. وگرنه چرا باید در سال 2014 کنگره از کاندیدا های ایرانی در مبارزات درون حزبی لیبرال ها با برگزاری جلسات معارفه حمایت کند، و با اتکاء به همان اساسنامه در حمایت از نمایندگان ایرانی کانسرواتیو خود داری شود.  اما چه شد که گرایشات حمایتی کامیونیتی از حزب لیبرال بر احزاب دیگر پیشی گرفته است. آیا این از کمبود کاندیدا های ایرانی از احزاب غیر لیبرال است، و یا تحت تاثیر قرار گرفتن افکار عمومی کامیونیتی از گرایشات اولین رهبران سیاسی ماست. آیا این گرایشات به سهم خود باعث نخواهند شد که کمتر کسانی به طرف احزاب دیگر رو بیاورند؟ بی شک تک حزبی عمل کردن، در جهت منافع کامیونیتی نمیباشد. قدرت در کانادا مادام از حزبی به حزب دیگری منتقل میشود. قبل از دولت لیبرال فعلی به مدت ده سال کانسرواتیو ها قدرت را در دست داشتند. در آن زمان بود که گرایشات دولت هارپر در حمایت از منافع اسرائیل تعیین کننده سیاست ها در قبال ایران بود. بی شک اگر آن زمان نمایندگان ایرانی کانسرواتیو در دولت حضور داشتند و یا اینکه بخش قابل توجهی از رای دهندگان ایرانی حامی کانسرواتیو ها بودند، به نحو دیگری عمل میشد.

چه نهادی غیر از کنگره ایرانیان میبایست و میتواند با توجه به این نکات در جهت برقراری تعادل در کامیونیتی و آموزش سیاسی افراد برنامه ریزی های دراز مدت کرده و فعالیت های آموزشی تدارک ببیند. البته در درجه اول این بار بر دوش خود افرادیست که وابسته به احزاب دیگر میباشند. در انتخابات 2015 شاهد بودیم که ناگهان کاندیدائی ایرانی از حزب ان دی پی که تا قبل از آن کسی حتی نام ایشان را نشنیده بود ظاهر شده و به رقابت با کاندیدای ایرانی دیگر میپردازد. جالب توجه است که همین فرد که یکی از آن سه نفری میباشد که حتی شرط عضویت یکساله کنگره را نداشته است سر از هییت مدیره در میاورد، و در رکاب رئیس کنگره در جهت حمایت از لیبرال ها به دویدن میپردازد. چرا خود کاندیدا های کانسرواتیو تا به حال با هییت مدیره تماس نگرفته، دلایل عدم حمایت از خود را جویا نشده اند؟ چه خوب میشد که آنها نیز با ارسال نامه ائی به هییت مدیره اثری از کوتاهی و مغایر اساسنامه عمل کردن آنها به جای میگذاشتند. لازم و بجا خواهد بود که افرادی که به احزاب دیگر تعلق دارند با برنامه ریزی های دراز مدت به فکر بوجود آوردن آگاهی و آموزش سیاسی کامیونیتی باشند. قابل ذکر است که یکی از این دو کاندیدای ایرانی که اینبار در انتخابات درون حزبی کانسرواتیو ها به رقابت پرداخته است، در انتخابات قبلی درون حزبی لیبرال ها با کاندیدا های ایرانی در رقابت بوده است. "همبستگی و حمایت" در جهت حفظ بی طرفی، حمایت و معرفی برابر هر دو کاندیدا، با ایشان نیز جهت تهیه ویدئو تماس گرفته که بی حاصل باقی مانده است.

لازم به یادآوری است که تا پایان روز جمعه 12 ماه می فرصت داریم که با پیوستن به کانسرواتیو ها، امکان شرکت و حمایت از کاندیدا های ایرانی در انتخاباتی که قرار است در تاریخ 28 می برگزار میشود را داشته باشیم.  

به صرف ایرانی بودن و فارسی صحبت کردن، در اذهان عمومی جامعه بزرگتر در گروه خاصی قرار میگیریم. رفتار هر کدام از ما خواسته و نا خواسته عواقبی برای کل کامیونیتی دارد. همانطور که موفقیت یک نفر باعث سربلندی مابقی ایرانیان است، کجروری و خلافکاری هر کدام از ما به نحوی باعث سرافکندگی کامیونیتی خواهد بود. ده سال پیش با انتخاب نام گمراه کننده ای برای نهادی که قصد نمایندگی اعضای خود را داشت، موقعیتی بوجود آمد که فرصت طلبان وسود جویان اهداف شخصی خویش را خواسته های همه ایرانیان کانادا قلمداد کنند. در این مسیر آنها کار را به جائی میرسانند که علنن خود را نماینده و سخنگوی سیصد هزار ایرانی معرفی میکنند. بدون آنکه روحمان از آن با خبر باشد، عده ائی که عنان این نهاد را در دست میگیرندد د زمانی از ما و به نام ما مخالفینی با جمهوری اسلامی ساخته و زمانی دیگر ما را هواداران همان رژیم معرفی مینمایند.

 بر این باور بودیم که با سازمان دهی میتوان کنگره را از سلطه فرصت طلبان خارج کرده و مشکل را حل نمود. آستین ها را بالازده، همت کرده و بعد از ماه ها تلاش موفق میشویم. ولی زمانی به خود میائیم که از چاله رسته خود را در چاهی مییابیم و این نهاد را دو باره زیر سلطه همراهان خود می بینیم، که دیروز شعاری و امروز شعار دیگری میدهند. تا کی میخواهیم  اینکار را ادامه داده، و تا کی میتوانیم اعتماد به یکدیگر را حفظ کنیم. افسوس که نحوه عمل ما این اجازه را به فرصت طلبان وسود جویان میدهد که کامیونیتی را یتیم پنداشته و آنرا در جهت اهداف سیاسی خویش به گروگان بگیرند.

 هنوز هم کسانی هستند که مشکل را در اساسنامه می بینند. ولی متاسفانه شاهد هستیم که همین اساسنامه ناقص هم به اجرا در نمی آید. عده ائی هم بر این باورند که با گنجاندن مفادی در اساسنامه در جهت بوجود آوردن کمیته نظارت برعملکرد هییت مدیره بتوان مشکل را حل نمود. غافل از آنکه تا زمانی که ضامن اجرای اساسنامه هییت مدیره باشد، به همان صورتی که چهار کمیته تعیین شده در اساسنامه فعلی امسال تشکیل نشدند، کمیته نظارت بر عملکرد نیز سرنوشتی بهتر از آنها نخواهد داشت. کار به جائی رسیده است که حتی فعالان و حامیان پر و پا قرص این نهاد به این نتیجه رسیده اند که عضویت در نهادی که فرقی میان عضو و غیر عضو نمیداند، که هییت مدیره اش را کسانی تشکیل میدهند که غیر منتخب میباشند، خود را جوابگو ندانسته و برای حقوق اعضاء احترامی قائل نیستند، بیهوده است. که عضویت در این نهاد و شرکت در انتخابات نمایشی اش جز تائیدی بر هییت مدیره غیر قانونی آن نمیتواند چیز دیگری باشد.

 چه باید کرد؟ بی شک ادامه راه، خود بخود راه حلی نمی آورد. فقط با تغییر روش است که میتوان انتظار آنرا داشت که روند تغییر کرده و افق دیگری نمایان گردد. بخصوص با وقایعی که پیرامون ویدئو های جلسه "پرسش و پاسخ" در هفته گذشته در سوشیال مدیا اتفاق افتاد، و پرخاش گری وقیهانه فردی که از ایشان اصلن توقع چنین رفتاری نبود، زنگ خطر هائی را به صدا در میاورند که اوضاع وخیمتر از آنست که میپنداریم. که اگر امروز به فکر چاره ای نباشیم، شاید که فردا دیگر دیر باشد. عده ائی راه حل ها را بوجود آوردن واحدی همچو " انجمن اعضای کنگره ایرانیان"*  میدانند. واحدی مستقل، به ثبت رسیده که بتواند در سه سطح مختلف رسمن عمل نماید:

*Iranian-Canadian Congress Members Association

 


www.hambastegi.ca  647-748-5991       [facebook/hambastegi.hemayat]       [Let's talk ICC]            www.kikist.ca       No Deportations To Iran

Last Edited 01/01/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca