Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 
Elections By-Law Hambastegi

بگو مگو، رودرروئی، گفتگو

September 14, 2017
با تشکر از شهرما  

 همزمان حدود پنجاه الی شصت نفر از مخالفین که یکی از روسای سابق کنگره در میان آنها دیده میشد در این تجمع حضور داشتند. که دو گروه توسط دیواره ائی از افسران پلیس و دوچرخه هایشان از هم جدا شده بودند. باشد که تعداد اندک شرکت کننده در این تجمع در مقایسه با تعداد امضاء کنندگان طومار پارلمانی بازگشائی سفارت، به نحوی نظر سنجی کمی و کیفی دیگری به حساب آید. بی شک تا به امروز عده بیشتری ازعوامفریبی نهفته در طوماری که دستیابی به خدمات کنسولی را نیاز به بازگشائی سفارت قلمداد میکرد آگاه شده اند. از طرفی هم این سئوال پیش میاید که مخالفین که آمادگی تظاهرات خیابانی را دارند، چرا با عدم شرکت در فعالیت های کنگره اجازه میدهند این نهاد خارج از محدوده وظایف خود فعالیت کند. مسلم است که فعالیت های اینچنینی هر دو گروه در اطلاع رسانی، بوجود آوردن حس تعلق و آگاهی جمعی، و تمرین دموکراسی بسیار سودمند میباشند. ولی جای تاسف است که چرا مخالفین از روش های مسالمت آمیز و مورد قبول جامعه که تصویر بهتری از آنها و اهدافشان در اذهان عمومی بوجود میاورد استفاده نمیکنند. باید اذعان نمود که مظلوم گرائی و مظلوم نمائی در بعضی موارد به ناحق امتیازاتی با خود میاورد.

گردهمائی در مقابله با فعالیت های فرهنگی و مذهبی جمهوری اسلامی در تورنتو در تاریخ شنبه شانزدهم سپتامبر، ساعت سه الی پنج بعد از ظهر، در اتاق شماره چهار سیویک سنتر نورت یورک در شماره 5100 خیابان یانگ تدارک دیده شده است. عاشورای امسال در روز شنبه 30 سپتامبر میباشد ولی تا این تاریخ اعلام نشده است که آیا مانند دو سال گذشته مراسمی در این رابطه در تورنتو برگزار خواهد شد. دو سال قبل صفحه فیسبوکی "دسته سینه زنی"  بوجود آمد و به مرکز نشر اطلاعات در این رابطه مبدل شد. در ضمن سال گذشته یکماه قبل از مراسم، جمع آوری کمک های مالی برای برگزاری این مراسم آغاز گردید. ولی امسال تا به امروز، دو هفته قبل از عاشورا، از هیچکدام از این فعالیت ها خبری نیست. درعوض گردهمائی شانزدهم سپتامبر مخالفین با این مراسم، که برای اولین بار دو هفته قبل از آن برگزار میشود بسیار امیدوار کننده است. متاسفانه بعضی از مخالفین در دو سال گذشته در روز مراسم به نحوی عمل کرده اند که باعث شرمساری میباشد. نحوه عمل خشن و دور از موازین اخلاقی و حقوق شهروندی مخالفین، نه تنها باعث میشود که نتایج به دست آمده خلاف اهداف آنها باشد، و یا عده کمتری به آنها بپیوندند، بلکه چهره انسانی و مظلوم تری از شرکت کنندگان در مراسم در اذهان عمومی بوجود آید. باشد که این عزیزان به این نتیجه رسیده باشند که در جوامع  دموکراتیک روش های بهتری، همچو این گردهمائی، برای پیشبرد اهداف وجود دارند. شاید لازم باشد که تعداد بیشتری از افراد در این گردهمائی شرکت کرده، و برگزارکنندگان که از تندروهای تظاهرات در دو سال گذشته میباشند را متقاعد کنند که اتخاذ روش های دموکراتیک نه تنها در این رابطه، بلکه در تمامی فعالیت های اجتماعی در جهت منافع جمعی میباشد.

این نکته را هم در نظر داشته باشیم که ترس ما میبایست بیشتر از تاثیر پذیری از فرهنگ جمهوری اسلامی باشد تا فعالیت های فرهنگی حامیان آن.

تغییرات اخیر در یکی از قدیمیترین نشریات کامیونیتی و بگو مگوهائی که در چند روز پیش در سوشیال مدیا پیرامون آن صورت گرفت، تظاهرات دانشجویان در مقابل دفتر وزیر امور خارجه در تورنتو و ضد تظاهرات در مخالفت با آن، گردهمائی که قرار است تحت عنوان "مقابله با فعالیت های فرهنگی و مذهبی  جمهوری اسلامی (عاشورای دولتی) در تورنتو" برگزار گردد، وقایعی میباشند که در این روزها شور و حالی به کامیونیتی داده اند. البته تعمق و بررسی این وقایع در یک مقاله غیر ممکن مینماید. ولی اطلاع رسانی تا زمانیکه اخبار تازه و یا در حال وقوع میباشند بی مورد نیست.

اوائل امسال یکی از قدیمیترین رسانه ها کامونیتی که مانند نشریات دیگر هر هفته منتشر میگردید ابتدا به دو هفته یکبار و بعد از آنهم برای مدت چند ماهی انتشار آن قطع گردید. از تاریخ پنجشنبه دوازدهم جولای این نشریه دو باره با شکل و شمایلی جدید به نشریات دیگر پیوست. در شماره دوم از سری جدید در شرح تغییرات بوجود آمده خود نشریه چنین میگوید: " این تحول از شماره پیش آغاز شده است و از همه نظر عصر جدیدی را برای رسانه‌های تورنتو رقم زده: اکنون قطع (سایز)، مطابق با استاندارد جهانی شده است که تقریبا "دو برابر" دیگر مجلات شهر است. همه صفحات رنگی شده‌اند و بعلاوه برای احترام بیشتر به شما خواننده عزیز کاغذ کل نشریه را به اعلای تمام سفید روزنامه‌ای تغییر دادیم تا دیگر کاغذ چندبار بازیافت شده‌ی زرد و خاکستری قدیمی و پُر از سرب را در دستان خود نگیرید". الحق که تغییرات آنچنان چشمگیر میباشند که هر خواننده ای را کنجکاو مینماید که به دنبال آن باشد که با عوامل بوجود آورنده چنین تغییراتی آشنا گردد. بخصوص که همگان از شرایط مالی دشوار نشریاتی که منافع مالی را در درجه اول اهمیت قرار نداده اند، واقف هستیم.

متاسفانه در شرح تغییرات، اشاره ائی به تحولات در مدیریت نشده و شناسنامه قبلی آن نیز حذف میگردد.  در تاریخ دوم سپتامبر یکی از فعالان اجتماعی عدم شفافیت، و تغییر گرایشات در این نشریه را در سوشیال مدیا مطرح میکند. به علت عدم اعتمادی که بر کامیونیتی ما حکمفرما بوده، و فعالیت هائی که میتوانند نشانی از نفوذ بیشتر جمهوری اسلامی در کانادا باشند، جای تعجب نیست که هر گونه نقصان اطلاعات منشاء  بوجود آمدن شایعات و زنگ خطری به حساب آید. مختصر آنکه بعد از بگو مگو هائی صورت گرفته، هنوز بطور صحیح و دقیق مشخص نیست که چه کسانی مدیریت این نشریه را در اختیار گرفته اند. ولی مسلم است که مدیریت قدیم تمایلی به مداخله و روشن سازی نداشته، چاپ مقالات اینجانب در آن نشریه قطع شده، و افراد دیگری با گرایشات همسو در نوشتن مقالات به آن نشریه پیوسته اند. با این امید که این نشریه نیز هر چه زود تر مانند نشریات دیگر صاحب شناسنامه شده،  نام سردبیر، مدیر مسئول و صاحب نشریه برهمگان مشخص گردد.

در رابطه با همین نشریه یکی از افراد سرشناس و فرهنگی کامیونیتی به اعتراض به عدم حرفه ائی عمل نمودن نشریات سخن میگشاید. به همراه عکسی از بخشی از آن نشریه که در سوشیال مدیا به اشتراک میگذارد چنین میگوید " انگاری وقتی کتاب خواروخفیف می‌شود و رسانه‌ها بردار و بچسبان می‌شوند، نه نامی از نویسنده برده می‌شود و نه نشانی از کتاب داده می‌شود؛ کار پژوهشی یا داستان ادبی پاورقی می‌شود؛ مجله و روزنامه آگهی‌نامه می‌شود؛ رنگین‌نامه رایگان می‌شود؛ خواننده هم می‌شود فضول رختخواب هرکه نامدار است." و این آغازگر گفتگو هائی میشود که تلخی در گفتار و نحوه برخورد شرکت کنندگان در این گفتگو، بخصوص دو نفر از مدافعین و پاسخگویان که به نظر میاید از دست اندرکاران جدید این نشریه میباشند، نشان از ناگفته هائی میباشد که در دل های ما سنگینی میکنند.

در تاریخ هفت سپتامبر، از طریق پوستر، و هشت سپتامبر در مصاحبه بی بی سی با یکی از دانشجویان فعال اجتماعی، خبر" تجمع به منظور حمایت از برقراری روابط ایران و کانادا" در روز یکشنبه 10 سپتامبر در مقابل دفتر وزیر امور خارجه کانادا اعلام میگردد. در این تجمع حدود بیست نفر از جمله رئیس، نایب رئیس و سرپرست کمیته سیاست گذاری کنگره ایرانیان شرکت کردند. 


ویدئو رادیو پیام    ویدئو یوسف اکرمی (حذف شده)   ویدئو بابک یزدی (حذف شده)     ویدئو سحر محمدی   

    عکس (مهوش علاسوندی)            ویدئو ستاره صبور           ویدئو تی بی سی


www.hambastegi.ca  647-748-5991   [facebook/hambastegi.hemayat]       [Let's talk ICC]      www.kikist.ca       No Deportations To Iran

Last Edited 14/09/2017 - For all comments on this site info@signandprint.ca