Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

آزادی و

دموکراسی

 بلی!

 اما و ولی......

September 28, 2017
با تشکر از شهرما  

اما این تنها کسی که در روز برقراری این جلسه آمادگی ضبط آنرا داشت، و سالیان است که برای ضبط جلسات تلاش میکند، کیست؟ تقسیم ویدئوهای جلسات چند ساعته به بخش های کوتاه تر برای ساده تر کردن تماشای آنها، و یا گذاشتن تیتر و موزیک آیا چنان گناه کبیره ائی میباشد که چنین مخالفت، برخورد، و اتهاماتی را جایز سازد؟

-         این همان کسیست که در سال 2012 با کمک دیگران به حمایت از پناهجویان بر میخیزد و میتواند با افتخار اعلام کند که از آن تاریخ تا به امروز هیچ پناهجوئی به اجبار به ایران بازگردانده نشده است.

-         تحت عنوان "همبستگی و حمایت" به فعالیت در کامیونیتی پرداخته و در حرکت هائی همچو اعتراض به تعرض لفظی به خلیج فارس، پرسشنامه های شهروندی، عکس العمل به اهانت نماینده کانسرواتیو به کامیونیتی، اعتراض به بسته شدن حساب های بانکی، حمایت از کارگران فارسی زبان، و بسیاری از فعالیت های دیگر نه تنها در صف اول بلکه پیش برنده نیز بوده است.

-         این همان کسیست که در سال 2013 در انتخابات کنگره به عنوان کاندیدا شرکت میکند. با باور بر اهمیت این نهاد و افتخار آمیز بودن خدمت به کامیونیتی، سعی مینماید که در جهت معرفی آن قالب ها را بشکند.

-         برای اولین بار برنامه انتخاباتی ارائه داده که از آن به بعد اینکار مرسوم میگردد.

-         در سال 2014 با کمک دیگران اولین صفحه گفتگو های فیسبوکی را بوجود میاورد.

-         همان سال با کمک دیگران اولین مناظره کاندیدا های انتخاباتی را برگزار میکند  که از آن به بعد هر ساله اجرا میگردد.

-         در جمع آوری اطلاعات کنگره هزاران ساعت وقت میگذارد و موفق میگردد نه تنها تاریخچه این نهاد را جمع آوری کرده، بلکه با حذف اطلاعات از سایت کنگره توسط هییت مدیره ها جلوگیری نماید.

-         در همان راستا به جمع آوری کلیه گفتگو ها در سوشیال مدیا در رابطه با کنگره میپردازد.

-   کلیه مقالات که در نشریات در رابطه با کنگره منتشر میشوند را در بخشی مدیای سایت همبستگی جمع آوری میکند.

-         از سال 2012 هر هفته در نشریات فارسی زبان در رابطه با کامیونیتی، بخصوص کنگره ایرانیان، مقاله مینویسد.

-   با وجود عدم همکاری هییت مدیره وقت در سال 2014 با کمک افراد دیگر کمیته حقوق بشر کنگره را برای اولین بار فعال مینماید.

-         از هر گونه نوع آوری و ابتکار عمل در شناخت و معرفی کامیونیتی استفاده میکند.

-         اکنون نیز بیشترین تلاش را برای برگزاری جلسات گفتگو، فیلمبرداری از آنها و بوجود آمدن انجمن اعضای کنگره ایرانیان تلاش میکند.

و در ضمن یکی از خستگی ناپذیرانی میباشد که در چند سال اخیر برای دموکراتیزه کردن، قانونمندی، شفافیت، جوابگوئی، مشارکت و تفاهم در این نهاد در مقابل همه هییت مدیره ها ایستاده است. بیخود نیست که تنها کسی میباشد که هییت مدیره ها با فیلمبرداری او مخالفت میکنند. برای جلوگیری از تظاهرات یک نفره اش در رابطه با مخالفت با لابیگری کنگره در جهت منافع جمهوری اسلامی به نیرو های انتظامی مراجعه میشود. از حضورش در جلسات هییت مدیره به عنوان ناظر ممانعت به عمل میاید. به ایمیل ها و سئوالات جیره بندی شده نیزپاسخ داده نمیشود. مطالب و کامنت هایش حذف میشوند. در ممانعت از چاپ مقالاتش در نشریات همصدا میگردند. و برای جلوگیری از پیوستنش به هییت مدیره بیشترین تلاش ها میشود. بی شک اگر شهامت بیشتری داشتند، و واقعن به شفافیت باور داشته و احترام میگذاشتند، بار و شرم تبعیض را بیشتر از این تحمل میکردند و فیلمبرداری این فرد را ممنوع و به دیگران اجازه فیلمبرداری میدادند.

جلسه گفتگوی آزاد با پافشاری و همت یکی از اعضای هییت مدیره که نقش گرداننده گفتگو ها را به عهده داشت، در روز پنجشنبه گذشته در سیویک سنتر نورت یورک برگزار گردید. شانزده نفر در آن شرکت داشتند. در رابطه با اهداف این جلسه توضیحاتی داده میشود. شنیدن نظرات افراد و امکان سنجی برای جلسات گفتگوی بزرگتر، و برنامه های بعدی برای بوجود آوردن فضای مثبت برای گفتگو پیرامون موضوعات مختلف کامیونیتی عنوان میگردند. از غرور برای تلاش های دست جمعی برای پیدا کردن راه حل ها گفته میشود. امروز را، آغازی برای تمرین در این مسیر میخوانند. گوش دادن، توجه به نکات کلیدی یکدیگر، مشکلات کامیونیتی را مشخص کردن، و نگاهی رو به آینده و مثبت داشتن به میان میاید. و بالاخره از هر کدام از حاضرین خواسته میشود که هر کدام به مدت یک دقیقه خود را معرفی کنند.

یک نفر که برای اولین بار در جلسات کنگره شرکت میکرد، سه نفر از قدیمیترین اعضای هییت مدیره که یکی از آنها بعد از پنج سال با استعفا، پیوستگی خود را قطع میکند، و یکی دیگر از آنها بیشترین مقالات را در رابطه با کنگره نوشته و همچنین یکی از روزنامه نگارانی است که مورد تائید و اعتماد بیشترین تعداد افراد کامیونیتی میباشد،، یکی از روسای سابق که دوره دوساله خود را ناتمام به پایان میرساند، رئیس، نایب رئیس و سه تن از اعضای هییت مدیره کنونی، دو نفر از منتقدترین های کنگره، یک نفر که رئیس و نایب رئیس فعلی را در حد ستایش دوست دارد، یک نفر که حدود چند ماهی میباشد که هوای تازه ائی در فعالیت های کنگره به ارمغان آورده است، و دو جوانی که در پیدا کردن جایگاه خود در کامیونیتی و کانادا سردرگمی هائی دارند، هر کدام کوتاه و یا طویل به مدت 35 دقیقه از خود گفتند.

گرداننده جلسه از کلیت جلسه و جلسات فاخر میگوید. جلساتی که بتوان به آنها افتخار کرد. جلساتی که این احساس را در ما بوجود آورند که چیزی به ما اضافه شده است. با تاکید بر غیر رسمی بودن جلسه امیدوار است که این گردهمائی چنین احساسی را در شرکت کنندگان بوجود آورد، و سئوالات زیر را برای این جلسه عنوان میکند:
1- چه موضوعاتی اولویت دارند؟
2- چرا این موضوعات؟
3- غیر از محتوای گفتگو ها، ساختار جلسات باید چه شرایطی را داشته باشند؟
در ضمن اعلام میکند که کلیه اعضای هییت مدیره با این جلسه موافقت داشتند ولی قرار نبود که از آن فیلمبرداری شود. و مطمئنن  در جلسات بعدی هم از رسانه ها دعوت به عمل خواهد آمد و هم از جلسه فیلمبرداری خواهد شد. از آنجائیکه با بعضی از اعضاء این قرار گذاشته شده بود که در ابتدای این جلسه نسبت به فیلمبرداری از آن گفتگو و تصمیم گیری به عمل آید، گرداننده پیشنهاد میکند که هر کس به مدت دو دقیقه در رابطه با آن صحبت کند.

بعد از اینکه یکبار همه حاضرین نظر خود را بیان کردند، گرداننده جلسه بنا به شنیده ها اعلام میکند که چهار نفر شدیدن با فیلبرداری مخالف، هشت نفر موافق، و مابقی اشکالی در فیلمبرداری نمی بینند. و فرصت مجددی به آنهائیکه که چیزی برای اضافه کردن به گفته های قبلی شان داشتند میدهد.

تا ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه جلسه ائی که قرار بود در ساعت 9 شب پایان یابد، گفتیم و شنیدیم. دوباره گفتن و شنیدن ها را تا ساعت ده و پانرده دقیقه شب ادامه دادیم. دموکراسی و آزادی را بر صلیب نشاندیم. هزار شرط ، ولی و اما بر سر راهش گذاشتیم. شاخ و دم برایش تراشیدیم تا استبداد نهادینه شده در خود را به مشروعیت برسانیم. نهراسیدیم. دل، خوش به آن داشتیم، که با دودست چشم و گوش های خویش را پوشاندن، مانع از دیدن و شنیدن دیگران گشتیم. دست به دعا بلند کردیم که اینبار نیز بر شفافیت حجابی پوشاندیم.

با همه تاسف هائی که گفتکو ها در این جلسه به همراه داشت، که به نحوی بیانگر موقعیت و عدم آمادگی ما برای پذیرش آزادی و دموکراسی است، باز جای امید دارد که هیچکس، جز آنی که به اندازه ستایش دوست میدارد، شهامت مخالفت با اصل ضبط برنامه ها را نداشت. عدم وجود نظامی جهت جوابگو کردن هییت مدیره ها، نظارت بر فعالیت های آنها، جلوگیری از بولیگری و اهانت در جلسات گفتگو، ثبت وقایع و جمع آوری اطلاعات کنگره، باعث شده اند که ضبط جلسات یکی از موضوعاتی گردند که هییت مدیره های حاکم همیشه با آن مخالفت کنند. آخرین بار این مورد در اولین گردهمائی هییت مدیره در سال 2016 مطرح میگردد. به مزایای آن اشاره میشود ولی گفتگو در باره آن به دو ماه بعد موکول میشود. دو ماهی که هنوز در راه است. جالب آنکه ریاست و نیابت در آنزمان در اختیار همان کسانی بود که امسال نیز هر کدام بعد از پایان دوره دوساله خود، باز همان سمت ها را به عهده داشته و در جلسه اخیر دو نفر از مخالفان شدید با ضبط این جلسه گفتگوی ساده بودند.


گزارش گردهمائی بخش اولی       گزارش گردهمائی بخش دوم       گزارش گردهمائی بخش سوم


www.hambastegi.ca  647-748-5991   [facebook/hambastegi.hemayat]       [Let's talk ICC]      www.kikist.ca       No Deportations To Iran

Last Edited 01/01/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca