Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

 

قدرت آنها از ضعف و تفرقه ماست!

January 11, 2018
با تشکر از شهرما
 

در این گردهمائی تعدادی از نمایندگان پارلمانی، وزرا و افراد برجسته ایرانی و کانادائی حضور داشتند. بعد از خوانده شدن سرود ای ایران و سرود ملی کانادا توسط حسن انعامی، مجری برنامه، کاوه شهروز از رضا مریدی به عنوان اولین سخنران دعوت میکند. حاضران در جلسه با سر دادن شعار "درود بر مریدی" آنچنان شور و حالی در سالن بوجود میاورند که به جرات میتوان گفت که تا به امروز بی سابقه بوده است.

باعث خوشنودی میباشد که در کامیونیتی ما با تمام اختلاف نظرات و مشکلاتی که همگی به خوبی با آنها آشنائی داریم، چنین فردی وجود دارد که بعد از ده سال فعالیت در امور سیاسی، اینچنین مورد تائید و احترام بخش مهمی از جامعه میباشد. بخصوص که همزمان شاهد رفتار فرد دیگری هستیم که در مدت بسیار کوتاه حضورایشان در صحنه فعالیت های سیاسی نه تنها باعث تفرقه در جامعه شده است، بلکه به خود و اعتبار کامیونیتی  نیز صدمات جبران ناپذیری را وارد کرده است.

دومین سخنران علی احساسی بود که ضمن تاکید بر حقانیت مطالبات مردم معترض ایران، از حضار دعوت میکند که به یاد و احترام کشته شدگان وقایع اخیر دقیقه ائی را به سکوت بگذرانند.

پیام اخوان، مهرانگیز کار و نازنین افشین جم که به همراه همسرش پیتر مک کی، وزیر دفاع سابق از حزب کانسرواتیو، و دو فرزندش در این گردهمائی شرکت کرده بودند، از دیگر سخنرانان بودند.

گفتگوئی هائی در سوشیال مدیا در اعتراض به رضا مریدی که شعار های بکار برده شده توسط تظاهرکنندگان در ایران را در سخنرانی خود نقل قول کرده و توسط حضار در برنامه تکرار شده است، در جریان میباشند. جالب توجه اینکه محسن خانیکی عضو غیر منتخب تازه پیوسته به هییت مدیره یکی از سردمداران این اعتراضات میباشد. در دفاع از بیانیه کنگره که بیشتر در حمایت از دولت میباشد تا مردم، اعلام میدارد که هییت مدیره سعی میکند که در امور داخلی ایران دخالت نکند. در صورتیکه فعالیت های سه سال اخیر کنگره فقط در رابطه با امور سیاسی ایران و به بهانه حمایت از مردم ستمدیده ایران بوده است. امروز که همان مردم به فغان آمده به خیابان ها میریزند، هییت مدیره عدم مداخله در امور ایران را بهانه ائی برای عدم حمایت از جنبش مردمی و سکوت خود عنوان میکند.

مانند همیشه این گونه وقایع ابهاماتی را بوجود میاورند. اختلاف نظرات باعث میشوند که عده ائی در مخالفت با دیگران چنان رفتار نمایند که در عمل به نفع ظالم و به ضرر مظلوم تمام میشود. در موقعیت فعلی عده ائی از افراد کامیونیتی در چنان وضعیتی قرار گرفته اند که رفتارشان نه تنها ابهامات را بیشتر کرده بلکه به شک و تردید ها هم می افزایند.

از عوارض جانبی دیگر، خشونت و بی ادبی در لحن سخن و افزایش برچسب و اتهام زدن ها میباشد که همزمان چهره واقعی تری از افراد را نشان میدهد. زمانی که دست اندرکاران رسانه ای، بخصوص رسانه هائی که بیطرفی را رعایت نمیکنند، در گیر این نوع برخوردار ها میشوند، مشکل حاد تر و زشت تر میگردد.

مسافرت محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضائیه، به آلمان به قصد معالجه، اعتراضات و نا آرامی هائی را در میان ایرانیان کل جهان بوجود آورده است. معترضین خواهان دستگیری و محاکمه هاشمی بعد از پایان معالجات میباشند. از این رو تظاهراتی در روز پنج شنبه 11 ژانویه مقابل دفتر کنسولی آلمان برنامه ریزی شده است. تظاهرات دیگری در روز یکشنبه 14 ژانویه، ساعت یک بعد از ظهر، در میان مل لستمن در ادامه حمایت از مردم معترض در ایران تدارک دیده شده است.

اینکه کامیونیتی ما بیشتر همدل باشد، از خود همبستگی و اتحاد بیشتری نشان دهد، و یا اینکه حضور در صحنه فعالیت های اجتماعی اش بیشتر گردد، آرزوی همگی ماست. در چند روز گذشته این آرزو تا اندازه ائی برآورده شده و باعث آرامش خاطر گردیده است. به غیر از افزایش فعالیت ها در سوشیال مدیا، تظاهرات و گردهمائی هائی که در روز شنبه و یکشنبه گذشته در حمایت از جنبش مردمی ایران صورت گرفتند، نشان از آگاهی و گوش به زنگ بودن ما در قبال مسائل حساس و پراهمیت میباشد. زمانی که لازم باشد حتی سرمای سی درجه زیر صفر، و یا اختلافات عقیدتی  هم نمیتوانند موانعی برای حضور ما در صحنه و همدلی باشند. بیشک اگر سرما با ما سرسازگاری بیشتری داشت و یا گروه های سیاسی ما به اتحاد و همبستگی بیشتر از هویت خود اهمیت میدادند، گرمای بیشتری را در دل هایمان حس میکردیم.

 شنبه گذشته کمونیست کارگری در میدان مل لستمن در ساعت 11 صبح و مجاهدین در ساعت 12 در میدان دانداس تظاهراتی برپا میکنند. که اولی بیش از پنجاه و دومی بیش از صد نفر در آن شرکت داشتند.  پرچم های سرخ و متعدد  در تظاهرات کمونیست ها و پرچم های سه رنگ با آرم شیر و خورشید در تظاهرات مجاهدین، تصویر و پیامی را در اذهان بوجود میاوردند که نزدیک تر به هویت سازمانی شان میبود تا علت تجمع.

در ساعت یک بعد از ظهر فدائیان خلق به کمونیست های کارگری میپیوندند و تعداد شرکت کنندگان به هشتاد نفر میرسد. یکساعت بعد از آن، در ساعت دو بعد از ظهر جمعی از مردم با گرایشات مختلف به فراخوان عده ائی از فعالان حقوق بشری، به دیگر تظاهرکنندگان در بخش دیگری از میدان مل لستمن پیوسته و جمعیتی بیش از دویست نفر را تشکیل میدهند. رضا مریدی، علی احساسی، نمایندگان، بعضی از افراد برجسته ایرانی و کانادائی احزاب مختلف، فعالان اجتماعی و حقوق بشری سخنرانی های کوتاهی را ارائه دادند. شرکت کنندگان با پرچم، عکس هائی از رضا پهلوی شعارهای دست نویس، و چهار آمپلی فایر که سخنرانی ها و شعار ها را پخش میکردند، شور و حالی را بوجود آورده بودند که باعث میشد سرمای بیش از حد را کمتر حس کنیم. آنچه مسلم بود و به صورت واضح دیده میشد، عدم هماهنگی و همکاری میان گروه های مختلف، که گهگاه به رقابت در بلندی صدای بلندگو ها میانجامید، و یکبار دیگر حکمت "قدرت آنها از ضعف و تفرقه ماست" را زنده میکرد.

چگونه حتی حمایت از مردم ستمدیده ایران در چنین موقعیت حساسی نمیتواند حس از خودگذشتگی را در ما آنچنان بیدار کند که فرق ها و اختلافات را برای مدتی از یاد ببریم؟ این سئوال بار ها در گفتگو های بسیاری از حاضرین در این تجمع شنیده میشد تا آنکه در اواخر برنامه یکی از حضار به سخن آمده و با استفاده از میکروفون "مادران علیه اعدام" که آنها نیز در این تظاهرات حضور فعال داشتند، از همه دعوت میکند که ولو با حفظ تابلو و پرچم و شعار و باور های شخصی، اصل مطلب را که همدلی و همصدائی میباشد را از یاد نبریم.  

روز یکشنبه ساعت 12 بعد از ظهر، تجمع اعتراضی به بیانیه مجید جوهری در رابطه با جنبش مردمی ایران که در آن به منتخب بودن دولت روحاتی تاکید شده بود، در مقابل دفتر ایشان در ریچموندهیل  برگزار گردید، که در آن بیش از چهل نفر از سازمان و گرایشات مختلف شرکت داشتند.

بعد از ظهر همانروز ساعت دو بعد از ظهر گردهمائی عظیمی در سیویک سنتر نورت یورک به فراخوان رضا مریدی و علی احساسی برگزار گردید. در این گردهمائی نه تنها سالن سیویک سنتر با ظرفیت چهارصد نفری پر شد، بلکه بیش از صد نفر در پشت درب های بسته با شعار دادن علیه رژیم تا پایان برنامه محل را ترک ننمودند. 


ویدئو سخنان رضا مریدی           ویدئو کامل گردهمائی             ویدئو سخنان کاوه شهروز                      ویدئو نازنین افشین جم


www.hambastegi.ca  647-748-5991   [facebook/hambastegi.hemayat]       [Let's talk ICC]      www.kikist.ca       No Deportations To Iran

Last Edited 12/01/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca