Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

کمپین

 

انتخاباتی

 

 جامعه

 

 ایرانی-کانادائی

February 15, 2018
با تشکر از شهرما  

ولی اضافه میکند که در عمل دست یابی به پیروزی بیشتر از آنی که قابل تصور میباشد مشکل است. مایکل از انتخابات درون حزبی که در شهرداری ها وجود ندارد میگوید که کاندیدا ها مجبور میباشند در مرحله اول میان خود به رقابت برخاسته و کمپین های انتخاباتی برگزار کنند.

علی احساسی برای جبران تاخیر نیم ساعته خود طولانی ترین سخنرانی را به عمل آورد، و بیشترین اطلاعات در رابطه با کمپین های انتخاباتی و تجربه های شخصی در اختیار حضار قرار داد. علی بعد از اشاره به کمبود چنین گردهمائی ها در کامیونیتی تاکید میکند که سیاست در رابطه با مردم است و کسی که به این کار علاقه نشان میدهد باید آنرا به اثبات برساند. کار ساده ائی نیست و باید بسیار آموخت. برای شناخت نظام، آشنائی با دست اندرکاران، به دست آوردن سابقه و تجربه، و گوش به زنگ بودن برای زمان و مکان مناسب جهت وارد شدن در صحنه، راه بهتری جز مشارکت و کار داوطلبانه نیست.

علی به خصوصیات اخلاقی خوب و مثبت ایرانیان اشاره میکند ولی ایرانی بودن را برای جلب حمایت مردم کافی نمیداند. برای به دست آوردن حمایت مردم باید از خود، شایستگی، علاقه، سختکوشی، و پشتکار نشان داد. باید در نظر داشت که اینکار فقط به فرد بستگی ندارد. با وارد شدن به دنیای سیاست، کاندیدا، خانواده و دوستان خود را نیز درگیر میکند. از اینرو احساس مدیون بودن به دیگران، بخصوص اگر موفقیتی در میان باشد، همیشه همراه اینگونه فعالیت ها میباشد.

لازم بود و خوب شد که علی احساسی و احمد تبریزی هر دو به مهمترین نکته که یکی از مشکلات اساسی کامیونیتی بوده، و در گذشته طعم تلخ آنرا چشیده ایم اشاره کردند. شرکت دو ایرانی در یک حوزه، به علت محدود بودن نیرو های داوطلب و کمک های مالی، مشکلاتی را برای هر دو کاندیدا بوجود میاورد. شرکت در انتخابات فقط به خاطر مطرح شدن و یا بد تر از آن برای صدمه زدن به کاندیدای دیگر، غیر اخلاقی و غیر قابل قبول میباشد. متاسفانه به نظر میاید که امسال در حوزه ریچموندهیل میبایست شاهد چنین ماجرائی باشیم. مهراس جوادی نیا که در این گردهمائی حضور داشت، قصد خود را برای شرکت در انتخابات استانی از حزب ان دی پی، و رقابت با رضا مریدی اعلام نمود.

همانطور که علی احساسی در سخنانش بیان نمود، قدم اول خارج شدن از حالت بی تفاوتی به نظاره گری، و قدم دوم از نظاره گری به مشارکت است. روز سه شنبه 20 فوریه ساعت 7 شب در اطاق شماره چهار، مجمع عمومی انجمن لیبرال های فدرال ویلودیل برگزار میگردد. شاید این فرصت مناسبی باشد که بعضی از ما اولین و بعضی دیگر دومین قدم را برداریم.

ویدئو های کامل گردهمائی اخیر که حاوی اطلاعات با ارزشی در رابطه با کمپین و انتخابات میباشند دربخش ویدئو سایت انجمن در دسترس همگان میباشند.

"زمانی که در یک سازمان فعالیت میکنید میبایست برای اهدافش احترام قائل شوید، و در چهار چوب آن اهداف حرکت کنید. اهداف پریا کمک به جامعه ایرانی در سطوح مختلف و کمک به تازه واردین است. مداخله در امور سیاسی در اهداف پریا نیست.  به همین دلیل برنامه امروز تحت فعالیت های پرشین سیرکل برگزار میگردد.

در کانادا خوشبختانه جامعه ایرانی موفقیت های چشمگیری در برنامه های تحقیقاتی، آموزشی، تحصیلی و بیزینسی داشته است، ولی متاسفانه آن نقشی را که شایسته جامعه ما است در تصمیم گیری های سیاسی کانادا نداشته ایم. ما هنوز آنطور که باید جامعه ایرانی کانادائی را نتوانسته ایم در گیر مسائل سیاسی کانادا کنیم. متاسفانه انرژی زیادی در مسیر های دیگر در حال مصرف میباشند. من معتقد هستم که انرژی ما میبایست بیشتر در جهت تثبیت جامعه ایرانی در کانادا و داشتن صدا در سطوح مختلف شهرداری، استانی و فدرال مصرف گردد."

این بخشی از سخنان احمد تبریزی در گردهمائی روز یکشنبه گذشته در بنیاد پریا تحت عنوان "کمپین انتخاباتی جامعه ایرانی-کانادائی" با حضور حدود هفتاد نفر برگزار گردید. در این گردهمائی علی احساسی، نماینده فدرال از ویلودیل، مایکل پارسا، کاندیدای انتخابات استانی از حزب کانسرواتیو در ریچموندهیل شمالی، صدف عباسی و امین مسعودی کاندیدا های انتخاباتی در شهرداری تورنتو سخنرانی هائی ارائه دادند.

احمد تبریزی در همین چند جمله برخی از مشکل اساسی کامیونیتی را که، عدم احترام به اهداف یک نهاد، مداخله در اموری که آن نهاد برای آن برپا نشده است، نداشتن صدا در نظام حکومتی با وصف موفقیت های چشمگیر کامیونیتی در همه زمینه ها، به هدر دادن نیرو ها، مطرح نمود. تبریزی از نهاد و گروه خاصی نام نبرد ولی میتوان صادق بودن گفته هایش را در کنگره ایرانیان به صورت واضح مشاهده نمود.

سخنران بعدی، امین مسعودی، فعالیت هایش را در رابطه با شهرداری تورنتو از سال 2010 آغاز کرده است. امیر از اینکه همه ما به صورت گوناگون هر روز با خدماتی که شهرداری ها ارائه میدهند سر و کار داریم ولی حضوری در سیستم تصمیم گیری ها نداریم گله میکند. از اهمیت حمایت کامیونیتی از کاندیداهای انتخاباتی شهرداری میگوید.  او ابراز تاسف میکند که در گذشته با اینکه کاندیداهای شایسته ای داشته ایم ولی به علت عدم برنامه ریزی و انسجام نتوانسته ایم آنها را به موفقیت برسانیم. بعد از شرح مختصری از نظام اداری شهرداری به فرق انتخابات در شهرداری ها و پارلمان ها میپردازد. اضافه میکند از آن نظر که بودجه کاندیدا های شهرداری بسیار محدود میباشد، همکاری داوطلبان در کمپین های انتخاباتی میتوانند تاثیرات مهمی در نتایج داشته باشند.

صدف عباسی نیز از سال 2010 فعالیت های خود را با کار داوطلبانه در کمپین یکی از کاندیدا ها درانتخابات شهرداری آغاز کرده است. ایشان نیز تاکید میکند موفقیت در انتخابات شهرداری بستگی به حمایت افراد و سازمان های مردمی دارد. این حمایت ها میتوانند از طریق کار داوطلبانه و یا کمک های مالی باشند. مراجعه به منازل، تلفن زدن به افراد، تبلیغ میان دوستان و خانواده، نصب تابلوهای انتخاباتی، بخشی از کارهای داوطلبانه میباشند. کمک های مالی نیز یا بصورت مستقیم و یا با برگزاری گردهمائی ها در میان دوستان، همسایگان، همکاران و یا در سطح های وسعیتری میتوانند به ابتکار عمل داوطلبان صورت بگیرند.

مایکل در سخنان خود به یکی از فرق های میان انتخابات شهرداری و انتخابات حزبی اشاره میکند. در انتخابات شهرداری موفقیت فرد بستگی به فعالیت ها و شایستگی های خود او دارد.  در صورتیکه در انتخابات پارلمانی کاندیدا میتواند بیشترین شایستگی ها را داشته، بهترین کمپین ها را برگزار کند، ولی به خاطر عواملی که به حزب مربوط میشوند ناموفق بماند. و یا به عکس کاندیدا میتواند از خود هیچ حرکتی نشان ندهد و در عین حال موفق گردد. بیشک مایکل انتخابات فدرال گذشته را در نظر دارد که به دلیل عدم رضایت از کانسرواتیو ها و محبوبیتی که جاستین ترودو در میان مردم ایجاد کرده بود، اکثر کاندیدا های لیبرال در اکثر حوزه ها بسادگی موفق شدند. مایکل به بعضی از تجربیات شخصی خود اشاره میکند که چگونه در پانزده سالگی به صورت اتفاقی و خلاف گرایشات خانوادگی، همکاری خود را با حزب کانسرواتیو با کار داوطلبانه آغاز و تا به امروز ادامه داده است. از حاضر شدنش در اولین روز، برای رفتن درب به درب منازل با کت شلوار و کیف دستی پر از روزنامه، پرتاب گوجه فرنگی معترضین، و بازگشت سرخورده به خانه، در همان روز اول با نیت کناره گیری از سیاست برای همیشه، میگوید. مایکل به سادگی پروسه کمپین، که فقط به دو عامل کار داوطلبانه و کمک های مالی مربوط میشوند اشاره میکند.


گزارش گردهمائی در ایران استار             گزارش گردهمائی در پژن میرور


www.hambastegi.ca  647-748-5991   [facebook/hambastegi.hemayat]       [Let's talk ICC]      www.kikist.ca       No Deportations To Iran

Last Edited 15/02/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca