Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

ار جحیت به

خصوصیات

کاندیدا ها و

 یا حساسیت

 به ضوابط

April 05, 2018
با تشکر از شهرما  

جالب توجه آنکه در کلیه گردهمائی های کنگره ایرانیان، در جلسات هییت مدیره، و بخصوص در مجمع عمومی که به ذات تعیین کننده ماهییت قانونی این نهاد میباشد به زبان فارسی سخن میگوئیم. بیشک کاندیدا ها با معرفی خود قصد دارند که شانس موفقیت خود را افزایش دهند، چرا انتخاب زبان نباید به اختیار خود آنها گذاشته شود؟ چرا در نهادی که بر پایه فعالیت های داوطلبانه بنا شده است به جای تشویق، اجبار باید حاکم باشد. این نحوه تفکر که به تازگی و با ورود نسل جوانتری در این نهاد در حال گسترش است فقط به زبان اکتفا نکرده است. در سال 2015 برای اولین بار گواهی عدم سوء پیشینه و در سال 2017 گواهی شهروندی نیز به لیست مدارک لازمه برای نامزدی در انتخابات اضافه شده است. البته در سال 2016 که اینجانب کاندیدای انتخاباتی بودم، گواهی عدم سوء پیشینه درخواست شد ولی حداقل در رابطه با اینجانب به اجرا در نیامد. جای خوشنودی است که هنوز در رابطه با پنج سال اقامت و حداقل 21 سال سن، که در اساسنامه به آنها اشاره شده است تقاضای ارائه مدارک نمیشود. درست است که اساسنامه، شهروندی، حداقل سن، عدم سوء پیشینه، اقامت پنج ساله، و یکسال عضویت را برای نامزد های انتخاباتی و مدیران الزامی داشته، ولی بنا بر اصل اعتماد که بخشی از فرهنگ حاکم در کانادا میباشد، از ارائه مدارک سخنی به میان نیاورده است. البته اگر مورد خاصی پیش آید، که خوشبختانه تا به امروز پیش نیامده است، میتوان با استناد بر اساسنامه از ادامه خدمت مدیران خاطی جلوگیری به عمل آورد. مرسوم شدن تقاضای ارائه چنین مدارکی، در نهادی که بر اساس کار داوطلبانه بنا شده است، و ماهییت آن نیاز به چنین حساسیت هائی ندارد، نشان از بی اعتمادی است که هر روز در کامیونیتی ما افزونی پیدا میکند. ناگفته نماند که خود این نهاد در بوجود آمدن بی اعتمادی نقش موثری داشته است.

بیشک نامزدهای انتخاباتی امروز که به این نوع رفتار ها حساسیتی از خود نشان نمیدهند، فردا که در سمت مدیریت قرار خواهند گرفت نسبت به بوجود آوردن تغییرات لازم در این ضوابط هم بی تفاوت خواهند ماند. زمان انتخابات بهترین فرصت برای مطرح ساختن مشکلات، و به چالش کشیدن هییت مدیره هائی میباشد که در طول سال تعهدی به جوابگوئی به اعضاء را نداشته اند. آیا به همان میزان که به ضوابط اهمیت میدهیم به خصوصیات لازم برای نمایندگی و خدمت در هییت مدیره چنین نهادی توجه کرده و میکنیم؟ استقلال فکری، صاحب نظر بودن، ابتکار عمل و شناخت کافی از این نهاد، تا به امروز عواملی بودند که نبودشان در کاندیدا ها باعث عدم کارائی این نهاد بوده است. این خصوصیات را چگونه میتوانیم محک زده و الزامی سازیم؟ بیشک افرادی که دارای چنین خصوصیاتی هستند، تمایلی هم ندارند که در موقعیتی قرار گیرند که قدم اول آن با بی حرمتی، تحقیر و بی اعتمادی همراه باشد.

خوشبختانه به عکس انتخابات دو سال گذشته امسال دوازده کاندیدا برای جایگزینی شش عضو هییت مدیره وجود دارند. با این امید که این روند ادامه داشته و فرهنگ شرکت در انتخابات به عنوان کاندیدا، ورای پیروزی و شکستی که به همراه خواهد داشت ترویج پیدا کند. با این امید که شش کاندیدائی که موفق نمیگردند به هییت مدیره سال آینده بپیوندند، به گونه ائی عمل نمایند که انگاری آنها هم از اعضای هییت مدیره بوده و ابتکار عمل و فعالیت هائی را آغاز کنند که توقعش را از هییت مدیره ها داریم. اگر تشکل هییت مدیره امسال نیز مانند دو سال اخیر چنان باشد که جز بازگشائی سفارت و یا مقابله با لایحه تحریم سپاه، علاقه به فعالیت های دیگری نداشته باشد، چرا نامزدهای دیگر نباید بازبینی اساسنامه را ادامه دهند، پروتوکل های مختلف را تهیه نمایند، و به برگزاری جلسات گفتگو بپردازند.

یکی از موفقیت های جامعه ایرانی، معرفی، بوجود آوردن آگاهی، و به رسمیت شناساندن نوروز در کانادا میباشد. شاهد هستیم که هر ساله تعداد بیشتری از دولتمردان، سیاستمداران و نهاد های مختلف، به نحوه های گوناگون نوروز را تبریک گفته و یا به آن اشاره میکنند. فعالیت های سیاستمداران ایرانی، افزایش فعالیت های فرهنگی و هنری در این رابطه، و مهمتر از همه افزایش تعداد ایرانیان کانادا از عوامل اصلی این تحول میباشند. از خصوصیات نوروز جنبه های سنتی آن، از چهارشنبه سوری گرفته تا تحویل سال، سیزده بدر، سفره هفت سین، دیدار های نوروزی اند که عاری از هر گونه گرایشات سیاسی، مذهبی و حتی ملیتی میباشند. شاید در جامعه پراکنده ما با توجه، متمرکز کردن نیرو ها و فعالیت های جمعی حول و حوش نوروز بتوانیم از آن برای بوجود آوردن اتحاد و همبستگی نه فقط در کامیونیتی ایرانی، بلکه در میان 11 کامیونیتی که بزرگداشت نوروز را از وظایف و افتخارات خود میدانند، استفاده کنیم.

وابستگی و حس تعلق فارسی زبانان به نوروزبیشتر بوده و جای تعجب ندارد که حتی در کشورهائی که به این زبان صحبت نمیشود کلمه نوروز متداول است. بدیهی است که حداقل برای ما ایرانیان زنده نگاه داشتن نوروز و اهمیت قائل شدن برای زبان فارسی همگام میباشند. متاسفانه در اثر بی توجهی والدین و قدیمیتر ها، نسل جدید علاقه کمتری به یادگیری زبان فارسی از خود نشان داده و تا جائی پیش میرود که بعضی از آنها پرورش یافتن در خارج از ایران و عدم توانائی به سخنگوئی به زبان فارسی از افتخارات به حساب میایند. کنگره ایرانیان که یکی از اهدافش ترویج و حفظ فرهنگ ایرانی میباشد، پا از این هم فراتر نهاده و اخیرن ارائه بیوگرافی به زبان انگلیسی را برای نامزدهای انتخاباتی اجباری و به زبان فارسی را اختیاری اعلام کرده است. در نتیجه غیر از بیوگرافی اینجانب که هییت مدیره از به اشتراک گذاشتن آن در سایت کنگره خودداری کرده است، مابقی کاندیدا ها بیوگرافی خود را به زبان انگلیسی ارائه داده اند.

این رفتار هییت مدیره و عکس العمل کاندیدا ها را چگونه میتوانیم تعبیر کنیم؟ پایه و اساس چنین تصمیم گیری چه بوده است؟ آیا در یکی از جلسات هییت مدیره مطرح گردیده و مورد تائید مابقی مدیران نیز قرار گرفته است؟ و یا اینکه کسی که اعلامیه مجمع عمومی را تنظیم میکند بنا به سلیقه خویش تصمیم گیری میکند. دوازده کاندیدای ایرانی که میانگین سنی آنها را میتوان بالای چهل سال تخمین زد، و شش نفر از آنها میروند تا نمایندگان ما در حفظ منافع کامیونیتی در کانادا باشند، تا چه حد برای زبان مادری خود ارزش قائلند؟ جالب توجه آنکه دو نفر از این کاندیدا ها از اعضای یکی از احزاب در منطقه ایرانی نشین ویلودیل بوده و یکی از دلایل مشارکتشان در کنگره میتواند شناساندن خود به کامیونیتی و جلب حمایت ایرانیان ساکن این حوزه باشد. چگونه این افراد که حتی با سخن گفتن به زبان فارسی مشکل دارند، و از خود رغبتی به رفع این کاستی نشان نمیدهند، میخواهند آنطور که باید با افراد کامیونیتی، بخصوص تازه واردین و سالخوردگان ارتباط برقرار کنند؟

فرصت را باید غنیمت شمرد و از این حرکت هییت مدیره که بیشک از بی توجهی صورت گرفته است بهره گرفت و در جامعه، هوشیاری و حساسیت بوجود آورد. درست است که ما در کشوری زندگی میکنیم که زبان های اصلی آن غیر فارسی میباشند، ولی باید این را در خود نهادینه کرده باشیم که آنجائیکه به ما و نهاد های ما مربوط میشود زبان اصلی ما فارسی است. باید در نظر داشت که برای جلب حمایت ایرانیان تسلط بر زبان فارسی امتیاز پر اهمیتی به حساب میاید.


 

www.hambastegi.ca  647-748-5991   [facebook/hambastegi.hemayat]       [Let's talk ICC]      www.kikist.ca       No Deportations To Iran

Last Edited 05/04/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca