Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

 

مقالات هفتگی -  با تشکر از نشریه شهرما

از رسانه هایی حمایت کنیم که منافع جمعی را در نظر میگیرند. به مشاغلی رجوع کنیم که آگهی های خود را به چنین رسانه هایی میدهند.


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

 

نامه سرگشاده به چهار شاکی

پپنجشنبه 19 سپتامبر 2019

بعد از مجمع عمومی شرم آور 2018 ، و ادامه فعالیت های هییت مدیره ای که بعد از شکست های مکرر نه دیگر چیزی برای از دست دادن و یا به دست آوردن برایش باقی مانده، و با برپا کردن نهاد های موازی به حرکت های پارتیزانی-تخریبی میپردازد، انتظار میرفت که اعضاء برای مقابله و دفاع از حقوق خود اقدام به حرکتی کنند که تا به حال در کامیونیتی بی سابقه بوده است. بار ها از متوسل شدن به قانون سخن به میان آمده بود، بخصوص از زمانی که بخشی از اطلاعات مربوط به سال های 2012 و 2013 توسط  سرپرست کمیته مشارکت جمعی در سال 2015 از سایت کنگره حذف شده بود. در این رابطه از طرق مختلف با ایشان تماس گرفته وایمیل ها متعددی ارسال شد، که این فرد، به جای اخطار و هشدار آنها را تهدید تلقی کرده و بهانه ای برای تعرض بیشتر به حقوق کسانی که در بازگرداندن این اطلاعات پافشاری میکردند قرار داد.

جای تعجب نیست زمانی که جوانی در کمال پرروئی در مقابل بنیانگزاران، موسپیدان، حقوقدانان میایستد و دو پا در یک کفش عملن میگوید که قانون را کسی تعیین میکند که قدرت را در اختیار دارد، باید به قانون متوسل شد. حتی اگر برای حل مشکل نهادی باشد که برای حل مشکلات یک کامیونیتی 300 هزارنفره بنا شده باشد. و واقعن جای تاسف است که میبایست شاهد آن باشیم که چهار کاندیدای انتخاباتی انصراف دهند، و به جای فعالیت در هییت مدیره چهار عضو این نهاد ماه ها با صرف صد ها ساعت و هزاران دلار به مبارزه با هییت مدیره ای بپردازند که برای اطاعت از واضحات قانونی و درک اصول اولیه دموکراسی نیاز به چکش عدالت دارد.

خوشبختانه میرود که فصل سیاهی از تاریخچه این نهاد پایان و فصل دیگری آغاز گردد. هر چقدر هم این تغییر و تحول نوید دهنده باشند، باز نمیتوانند نگرانی های مارگزیدگانی که انگاری این روز ها را یکبار دیگر هم تجربه کرده اند را برطرف سازد. متاسفانه اطلاعات زیادی از زمانی که این نهاد در حال شکل گیری بود و هشدار هایی که در این رابطه داده میشد وجود ندارد، وگرنه شاید امکان بیشتری بود تا همان اشتباهات را دوباره تکرار نکنیم.

دوازده سال پیش عده ای با نیتی سالم نهادی را برپا میکنند و درهمان ابتدا، کار خود را پایان یافته دانسته و با برخورد با اولین مشکلات روی برمیگردانند و فرزند خود را به این و آن و سرنوشت میسپارند. از یتیمی که در خیابان و بی سرپرست بزرگ شده است چه انتظاری بیش از این میتوان داشت، بخصوص اگر سرانجام در بند کسانی قرار گیرد که پایبند به اصولی نباشند. 

سخن کوتاه! امروز با تلاش شما عزیزان این طفل خیابانی، دلسوز و سرپرستانی یافته است، و میرود که سرنوشتش تغییر کند. در کامیونیتی بیداری بوجود آمده است، قرار است که سالم ترین انتخابات با حضور نمایندگان قانون بر گذار گردد، هر چقدر هم که هییت مدیره سر ناسازگاری داشته باشد باز به بی کفایتی خود عملن معترف شده و در مقابل قانون سر خم کرده است.

ولی آیا این کافیست؟ بخصوص اگر نحوه عمل شما عزیزان در این چند ماهه نه تنها همراه با اطلاع رسانی جمعی کافی، بوجود آوردن احساس وابستگی و مشارکت نبوده، بلکه به گونه ای تحت عناوین مختلف همچو رفتار مدنی، اصول اخلاقی، منافع استراتژیکی، تعداد اندک همراهان خود را نیز دعوت به سکوت و سکون کرده باشید. آنچه آنها به خطا کردند و آنچه شما برای اصلاح آن انجام داده اید این نهاد را شاید در موقعیتی مناسب، ولی با کمترین آمادگی برای آغازی نو قرار داده است. تعداد اعضاء به حداقل، بی اعتمادی، بی اعتباری و عدم علاقه به مشارکت به حداکثر، و زمان باقیمانده تا مجمع عمومی بسیار کوتاه میباشد.

چه باید کرد؟ یا بهتر بگوییم چه انتظاری از شما عزیزان میرود؟ به نظر نمیاید که کسی بیشتر از شما چهار نفر و تعداد اندک افرادی که از نزدیک شما را در این چند ماه در رابطه با اقدامات قانونی همراهی کرده اند، آمادگی بیشتری برای ادامه فعالیت ها داشته باشد. و اینبار نه در کشمکش های حقوقی بلکه در صحنه انتخابات که ماحصلی از فعالیت های یکساله شما خواهد بود. آری توقع زیادی میباشد ولی بیجا نیست. با این امید که اینبار شما عزیزان، همچو بنیانگزاران در زمان برپایی این نهاد، کار نیمه کاره را به دیگران نمی سپارید. تجربه ای که شما در این چند ماه به دست آورده اید با بیان، منتقل نخواهد شد. امروز شما به مناسبترین افراد مبدل شده اید که این نهاد را با نظامی آشنا کنید که تا به حال با آن بیگانه بوده است. تجربه یازده ساله به ما آموخته است که اساسنامه هر چقدر هم اهمیت داشته باشد، باز این نهاد بر آن استوار نیست. شاید امروز دریافته باشیم که ساختار از اساسنامه اهمیت بیشتری دارد ولی باز هم آن کافی نیست. آنچه که جوامع دموکراتیک را پایدار و مستقل از تغییرات حکومتی نگاه میدارد نظام است. که از طرفی با مرور زمان و از طرف دیگر، با تلاش عده ای بوجود میاید که نحوه و ماهییت تفکرشان بصورت طبیعی بر پایه نظم، قانونمندی، عدالتخواهی، برابری و برادری شکل گرفته است.

البته که انتقاد هائی در رابطه با شفافیت، شهامت، و رهبری نسبت به فعالیت های شما عزیزان وجود دارد. اما ناگفته نماند که امثال من هم به نوبه خود در این چند سال بسیار آموخته ایم که شاید ما را از اصول و باور هایمان کمی دور ساخته، ولی در عوض به واقعیت ها و تلخی هایش نزدیکتر کرده است. یکی از این واقعیت ها حساس بودن وضعیت فعلی و اهمیت نقش و وظیفه ایست که خواسته و ناخواسته به عهده شما میباشد. به عکس آنچه ممکن است باور داشته باشید، شرکت شما در انتخابات و حضورتان در هییت مدیره آینده الزامی و تضمینی به ادامه راهی میباشد که زمانی میتوان آنرا یک موفقیت دانست که با نتایج عینی به همراه باشد.

افزایش تعداد اعضای کنگره در این مدت کوتاه فقط با افزایش تعداد کاندیدا ها امکان پذیر است. بدون آنکه نیاز به تلاش فوق العاده ای باشد، هر کاندیدا بصورت طبیعی تعدادی از اقوام، دوستان و آشنایان را به کنگره و شرکت در انتخابات جلب خواهد نمود. افزایش تعداد کاندیدا ها میتواند سطح گفتگو ها، شور و حال انتخابات را بیشتر کند. معرفی خود به عنوان کاندیدا نباید حتمن با هدف پیوستن به هییت مدیره باشد. بسیاری از ما متوجه شده ایم که مشکل اصلی فرهنگی میباشد و فرهنگ سازی از خود و با بوجود آوردن تغییر در نحوه تفکر و عمل آغاز میگردد.

اگر بتوان در این مدت کوتاه بصورت قابل توجهی تعداد اعضای کنگره را بالا برد، نه تنها به فراگیری این نهاد کمک موثری شده، بلکه در کناره گیری اختیاری شش عضو هییت مدیره نیز تاثیر گذار خواهد بود. آنچه مسلم است افزایش تعداد اعضاء، تعداد کاندیدا ها، دینامیسم انتخابات را تغییر خواهد داد و این امکان را بوجود خواهد آورد که با طرح لوایحی خواستار کناره گیری اجباری اعضای هییت مدیره ای شد که خلافکاری و عدم کفایتشان از طریق مراجع قضائی نیز مورد تایید قرار گرفته است.

این نوشتار را با تشکر و دعوتی از همه، موافق و مخالف، خودی و ناخودی، به پایان میرسانم. چه خوب و چه بد، همگی در وضعیت فعلی نقشی داشته ایم. خلاف و رودرروئی ها هم بخشی از راهند. بیائیم با تفاهم و همکاری راه را هموار ساخته و به پرواز امکان دهیم.

 


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 18/09/2019 - For all comments on this site info@signandprint.ca