Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Legal AbstractsCharter
 E-mails  Hambastegi ICC Club For Democracy

 

مقالات هفتگی -  با تشکر از نشریه شهرما - 862

 


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

 

 

 


پنجشنبه ۳ جون ۲۰۲۱

اتحاد اکثریتی در حداقل خواسته های مشترک

از آنجاییکه با تاخیر به فعالیت های اجتماعی کامیونیتی پیوستم، از آشنایی که فعالان قدیمی از یکدیگر داشتند بی بهره بودم. به عکس، آشنایی از خصوصیات فرهنگی نهادینه شده در بخش قابل توجهی از ما ایرانیان، از جمله غیبت، دروغگویی، منفی گرایی، دوروئی، برچسب زنی، عدم صراحت و شفافیت، مانع از آن میشد که بتوانم به گفته و تجربه دیگران اتکاء نمایم. ایکاش بیشتر به راهنمایی های بعضی از افراد توجه کرده و درمقابل آنها ایستادگی نمیکردم. و ایکاش که کمتر به عوامفریبان اعتماد کرده و به آنها نزدیک نمیشدم.  

البته کهنه کاران نیز به سهم خود با همان رفتار هایی که به وصفشان پرداختم، هیزم به آتش افزوده و باعث میگردیدند که نقابداران آنطور که باید شناخته نگردند. مهمتر از آن با تفرقه ای که خود مسبب آن بودند، محیط را برای رودررویی های مخرب و بیهوده، و بری از هر گونه اعتماد به دیگری فراهم میکردند.

با برداشته شدن نقاب از چهره عوامل، همسویان و هواداران رژیم، و تشکل های گسترده و سریع آنها در پنج سال گذشته، تغییر و تحولات قابل توجهی نیز در میان مخالفین با کمی تاخیر در حال صورت گرفتن میباشد. ایکاش که مخالفین مبارزی که متاسفانه اگر در راس نبوده و ابتکار عمل را در اختیار نداشته باشند، قدمی در همگامی با دیگران برنمیدارند، به خود آمده و متوجه آغاز فصل جدیدی از مبارزات سیاسی/اجتماعی ما ایرانیان در کانادا میشدند.

شکل گیری فعالیت های جمعی در جهت حمایت از مبارزات مردم ایران، با مشارکت گروه هایی با گرایشات متفاوت و بخصوص با شرکت کسانی که وابستگی گروهی و سازمانی ندارند، بسیار امیدوار کننده میباشد. تظاهرات سواره اخیر در حمایت از برادران افکاری، به عنوان اولین حرکت در این مسیر به اندازه کافی گویا میباشد. پیوستن افراد به پروژه بیلبورد که قصد دارد در شهرهای مختلف کانادا صدای مردم ایران باشد، کمک های مالی جمع آوری شده، قبل از آنکه این طرح بصورت گسترده اطلاع رسانی شود، همگی نشان از رسیدن بهاری میباشد که بیش از چهار دهه در کانادا منتظر آن بودیم.

به سخنان از دل برخاسته بهرام، بعد از دومین گردهمایی مشورتی اکتفا میکنم. با این امید که همچو من، بر دیگر دلها بنشیند، افراد دیگری را زجا بر خیزاند و به جمع بپیونداند.

سلام دوستان گرامی:

جلسه امروز به باور من خیلی خوب اداره شد و نتیجه خوبی داد. هم نگاهی به آینده و همدلی در حل مشکلات پیش آمده، نه تنها کمک کننده بود، بلکه اتحاد ما را برای انجام اکسیون های بعدی عمیق تر هم کرد، چیزی که شدیدا بدان احتیاج داریم. مقدم دوستان کلگری را نیز به این پیوند جدید تبریک میگویم و دست ان دوستان را بگرمی میفشارم.

همینطور که جناب اقای مریدی نیز فرمودند باید بریم سراغ گسترش این گروه ، و از شخصیت ها، سازمانهای بیشتر دعوت کنیم که به این گروه بگروند تا اتحاد و همکاری خود را گسترده تر کنیم.. و اگر خوب عمل کنیم میتوانیم بزودی سازمانها و افراد دردمند و هم سرنوشت دیگری را از سراسر امریکا از وجود این همکاری مطلع کرده و با انها نیز قرارهای همکاری بگذاریم. آنگاه میشود بعنوان یک اتحاد امریکای شمالی، نقش افرینی های جدیدی را در عرصه سیاست بین الملل در افق دید فعالیت هایمان قرار دهیم. مهم این است که ما قدم های پیوسته، و حساب شده در چهار چوب همکاری برداریم و ارتباط های جدید و موًثری ایجاد کنیم. بعقیده من یکی از مهمترین اصولی را که همیشه باید بدانیم و به ان باور داشته باشیم آن است که ما فقط میتوانیم روی حداقل خواسته های مشترکمان اتحاد حداکثری تشکیل دهیم و دیگر هرگز نباید مثل ۴۰ سال گذشته به دنبال اتحاد بر روی مواضع حداکثری فکر کنیم که ما را به ناکجا آباد ببرد.

موفقیت و شادکامی همه شما همکاران را خواهانم. با مهر بهرام

ارزش آنرا دارد که عبارتی از گفتار بهرام را یکبار دیگر تکرار کنم: از مهمترین اصولی را که همیشه باید بدانیم و به ان باور داشته باشیم آن است که ما فقط میتوانیم روی حداقل خواسته های مشترکمان اتحاد حداکثری تشکیل دهیم. و دیگر هرگز نباید مثل ۴۰ سال گذشته به دنبال اتحاد بر روی مواضع حداکثری فکر کنیم که ما را به ناکجا آباد ببرد. ایکاش به اهمیت چنین اصلی زودتر پی برده بودیم و به گونه ای دیگر عمل کرده بودیم. ایکاش با آگاهی و شناخت از خصوصیات فردی و جمعی، این اصل را در تمام فعالیت های خود دنبال میکردیم. که اگر چنین کرده بودیم، با اختلاف چند صد رای، هر ناشناخته ای به عنوان نماینده منطقه ایرانی نشین سر از پارلمان در نمیاورد. کنگره ایرانیان نیز با اختلاف صد رای در اشغال و به دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی مبدل نمیگردید. و این امکان را برای بعضی ها بوجود نمیاورد که در مجلس کانادا حضور یابند، به سخنگویی از ما در جهت منافع رژیم سخنرانی نمایند.

از اینکه میبینم که بالاخره بسیاری از افراد به این نتیجه رسیده اند، مطمئن میگردم که خواسته ای را که همیشه به دنبال آن بوده ام فقط یک آرزو و توهم نبوده است.

تغییر موازین در کنگره ایرانیان

با پیوستن رضا نامداری و یکدست شدن هییت مدیره بعد از استعفای مهرنوش احمدی، بوجود آمدن تغییراتی قابل پیش بینی بود. ولی نه تا این حد که مازیار شیبانی فر و مهدی صمدیان از همکاران آی سی ژورنال، مرکز فعالیت های خود را به صفحه فوروم کنگره منتقل سازند. و با همکاری مستقیم و همه جانبانه رضا نامداری که به نظر میاید، فوروم را در انحصار خود در آورده است به قلع و قمع مطالب پرداخته، خفقان و ناامنی از یاد رفته ای را برای ما دوباره زنده نمایند. دو مقاله اخیر من بدون اخطار و توضیح حذف میگردند. یاد دارم در زمانی که مقالاتم همزمان در نشریه ایران استار نیز منتشر میشد، شهرام بینش، سردبیر آن نشریه به من معترض بود که چرا مادام در باره کنگره مینویسم. آری امروز، این نهاد بعد از سراسری شدن نامشروعش، در وضعیتی قرار گرفته که کسانی که از سابقه این نهاد هیچ نمیدانند، در آن فعالیتی نداشته اند، نوشتن در باره کنگره را نامربوط میخوانند. آنهم زمانی که با حمایت هییت مدیره، افرادی با هویت های جعلی، در چهره سازی رژیم مادام به تخریب سیاستمدارن، شخصیت های اجتماعی و آنچه در کانادا میگذرد، مشغولند. سخن از محدوده کامیونیتی گذشته، بلکه هدف تخریب جامعه بزرگتر، توهین به دموکراسی و زیر پا گذاشتن اصول حقوق بشری در کشوری که به ما پناه داده است، میباشد.

کنگره ایرانیان ناچیز تر از آنست که بتواند کوچکترین تاثیر در روند دموکراسی در کانادا داشته باشد. ولی هر چقدر ناچیز، زمانی که چنین نهادی که نقش سخنگویی بیش از سیصد هزار ایرانی را در کانادا ایفاء میکند، در اشغال همسویان با رٰژیم در میاید، جای بسی سرافکندگی برای همه ایرانیان مهاجر میباشد.

چه خیال ابتدایی و خامیست که میتوان در کشور آزاد و دموکراتیکی همچو کانادا متوسل به خفقان، سانسور و حذف شد. واقعن که حکایت غم انگیزیست و ما را به یاد هییت مدیره قبلی و نهادی با حدود ۱۰۰ عضو میاندازد. اینبار فوروم کنگره ایرانیان، با ۴۰ عضو فعال، ۱۴ اداره کننده برای نظارت بر فعالیت های کمتر از پنچ مخالف هنوز حذف نشده، تصویری از انگیزه های برخی از ما را نمایان میسازد. باشد که بدانند، صدایی را که اینچنین در نقطه ای خاموش میسازند، رساتر از همیشه در ده ها نقطه دیگر به گوش میرسد.     

 


 

 

 


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 05/06/2021 - For all comments on this site info@signandprint.ca