Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Legal AbstractsCharter
 E-mails  Hambastegi ICC Club For Democracy

 

مقالات هفتگی -  با تشکر از نشریه شهرما - ۸۷۹

 


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

 

 

 

 
پپنجشنبه ۳۰ سپتامبر  ۲۰۲۱


دموکراسی نوین

قصد ندارم که از جو بوجود آمده در رابطه با انتخابات گذشته، بسادگی خارج شوم، و تا جای امکان از توجهی که نسبت به این پدیده که در رابطه مستقیم با مهاجرت ما به کانادا میباشد، بهره نگیرم. همانطور که در مقاله هفته گذشته، دعوت به دموکراسی نموده و پیشنهاد کردم که انتخابات آینده را به چهار سال دیگر واگذار نکنیم، میخواهم اولن خود به این دعوت لبیک گفته و از همین امروز سعی نمایم که تا جای امکان، به هر آنچه که به انتخابات مربوط میگردد، بپردازم. برای پیاده کردن آن نیز برنامه هایی را مد نظر دارم که به تدریج در باره آنها خواهم گفت.

بارها تکرار کرده ام که به نظر من، نه تنها مشکل کامیونیتی، بلکه مشکل کل جهان، عدم مشارکت اکثریتی، بخصوص مشارکت آن قشری از جامعه است که صدایش کمتر شنیده و حضورش نادیده گرفته میشود. یکی از دلایل گسترش پوپولیسم و بهره گیری راست افراطی از آن، همین مورد است.

یکی از نکات مثبت رودررویی های همسویان و براندازان در سوشیال مدیا، در کنگره ایرانیان، در مراسم سالیانه عاشورا، و در انتخابات فدرال، افزایش مشارکت ها است. بهره گیری از این پتانسیل، تاکید بر بخش سازنده و خنثی نمودن اثرات مخرب آن، اگر مورد توجه قرار گیرند و بررسی و آگاهانه در آن جهت فعالیت شود، میتواند راه حلی برای ممانعت از به هدر رفتن نیرو ها و تقویت توان کامیونیتی باشد.

به تجربه بر من ثابت شده است که اولین قدم در هر حرکت اجتماعی، مطرح کردن عمومی آن است. بدون آنکه نیاز به تلاش فراوان باشد، اگر مورد مطرحه در رابطه با نیاز، امکانات و شرایط واقعی موجود باشد، خود بخود پذیرفته شده و بصورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیرات خود را خواهد گذاشت. البته اگر نیرویی وجود داشته و عده ای آگاهانه در آن مسیر فعالیت کرده و رهبری را به عهده بگیرند، نتایج آن سریعتر به چشم خواهند آمد.

شکاف بوجود آمده در سوشیال مدیا باعث شده که هر گروه به صورت جداگانه، خود را مشغول به فعالیت هایی کند که بیشتر جنبه سرگرمی داشته تا پیشبرد اهداف سازنده و خدمت به کامیونیتی. کنگره بصورت کامل در اختیار همسویان بوده و عملن فعالیتی صورت نمیگیرد. براندازان، موفق شده اند که مانعی در برگزاری مراسم سالانه عاشورا باشند. با مشاهده نتایج انتخابات فدرال در دو دوره قبل، میبایست برای همه ثابت شده باشد که کامیونیتی تنها، در نتیجه آنها، تاثیر گذار نیست. البته باید در نظر داشت که اگر مخالفین در انتخابات ۲۰۱۹، هوشیاری و عزم اینبار را می داشتند، و یا اینکه در انتخابات اخیر، حزب لیبرال به نقاط ضعف توجه نمیکرد، و جاستین ترودو دو بار به ریچموندهیل در جهت حمایت از مجید جوهری نیامده بود، در هر دو بار، مخالفین میتوانستند موفق باشند.

یکی از دلایل موفقیت مخالفین در مورد عاشورا و موفقیت موافقین در مورد کنگره، تکرار سالیانه آنها است که باعث میشود بر آموخته ها افزوده و در زمان لازم، به کار گرفته شوند. فاصله چند ساله میان انتخابات، عدم توجه به آموخته ها، و عدم استمرار در فعالیت ها، هر دو جناح را در موقعیتی قرار میدهند که هر بار باید از صفر و با تاخیر عمل نمایند.

با در نظر داشتن این موقعیت و این شرایط، چگونه میتوان عمل نمود تا در کل، کامیونیتی موفق گردد که جایگاه مناسب خود را در جامعه بزرگترپیدا کند، که میبایست هدف هر دو جناح باشد؟

متاسفانه، جنگ، جنگ، تا قیامت، که شعار افراطیون هر دو جناح بوده را میتوان در هر موقعیتی شنید. اینگونه رفتارها در محفل های چند نفره، راه حل ساده و ساده لوحانه ای برای آنهایی بوده و هست که نه تنها از طریق آن هویتی برای خود برپا سازند، بلکه در وهم و خیال، از دیگران متمایز گشته و در جایگاه رهبری قرار گیرند.

چرا نهادهای مدنی جامعه ایرانیان کانادا کارآمد نیستند؟

جالب اینکه این سئوال را فردی مطرح میکند که رسانه ای است، و مورد تایید و حمایت همسویان قرار دارد. چه خوب بود که این فرد و همفکرانشان، از خود میپرسیدند که چرا فوروم کنگره که خود نهادی جامع به حساب میاید، و مدیریت، آنرا بصورت کامل در اختیار دارد، به این روز افتاده است؟ برای من هم این سئوال مطرح است که چرا کنگره ایرانیان، کارآیی ندارد؟ آیا مخالفت های این طرفی ها در سوشیال مدیا که به به چند مطلب و کامنت محدوده شده، مانع از آن می شود که این نهاد، آنطور که باید فعال گردد؟ آیا تلاش های حقوقی و انتخاباتی در جهت ادامه حاکمیت بر این نهاد، فقط برای ممانعت از فعال شدن این نهاد در جهت خدمت به کامیونیتی بود؟

مقصر کیست که اعضاء،‌ رغبتی برای مشارکت از خود نشان نمیدهند؟

"همزیستی مسالمت‌آمیز" مطرح میگردد. مشکل اعضای هییت مدیره کنگره که یکپارچه هستند، ادمین های فوروم که همگی منتخب آنها هستند، و حامیانشان که اکثریت اعضای این نهاد را تشکیل میدهند، چیست که قادر نیستند این نهاد، کمیته ها و فوروم آنرا، آنطور که طالب آن هستند، فعال سازند؟

اگر هم بتوان به دعوت، پیام و نداهای دلسوزانه، باور داشت، باید پذیرفت هستند کسانی که منافع خود را در عدم اتحاد، همبستگی و نیرومندی کامیونیتی میبینند. تا زمانیکه اینگونه افراد در دو جناح مشخص و منزوی نگردند، امکان بازگشت به آنچه در اختیار داشته، و قدرشان را ندانستیم، وجود نخواهد داشت. در درجه اول به جای درگیری با مخالفین، وظیفه هر جناح است که به گونه ای عمل نماید تا آنهایی که "همزیستی مسالمت‌آمیز" برایشان، جام زهری به حساب میاید، طرد شوند.

به نظر میاید که در میان این طرفی ها این عمل صورت گرفته، هویت ها مشخص و حتی مرز بندی ها شکل گرفته اند. ولی به عکس، در میان آن طرفی ها، بخصوص در رابطه با کنگره، تداخل منافع سرنخداران، این عمل را غیر ممکن میسازد.

ندای "همزیستی مسالمت‌آمیز" از کسی برمیاید که در رسانه فردی قلم میزند که بیشترین لطمات، تفرقه را بر کامیونیتی وارد و باعث دوقطبی شدن آن شده است و هم اکنون، نهادی را دراختیار دارد که ادامه حیاتش در گرو افزایش تفرقه و رودررویی ها در کامیونیتی است.

این دموکراسی که دیگران را به آن دعوت میکنیم چیست؟

لازم به بلوغ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است تا از آنچه که از طریق کتاب و کلاس بصورت تئوری آموخته ایم، رهایی یافته و بصورت تجربی به تعاریفی دست یابیم که برای ما حقیقت داشته باشند. من، دموکراسی را به نتایج آن، که میبایست امنیت، آزادی و عدالت باشد، میسنجم. سیستم انتخاباتی، نوع حکومت و نحوه مشارکت مردم، اگرچه از اهمیت بالایی برخوردار هستند، ولی کافی و تعیین کننده نیستند. امنیت، آزادی و عدالت هم نسبی بوده و در بهترین حالت، نیاز به حضور و تلاش اکثریتی است تا از مرز برابری گذشته و به محدوده برادری، وارد شد.

با مطرح کردن این مقدمه و توجه به انتخابات اخیر، قصد دارم که توجه را به کاستی ها در سیستم انتخاباتی، حکومتی و دموکراسی حاکم در کانادا جلب نمایم. با باور به اینکه دموکراسی، آنطور که با آن آشنایی داریم، زمان مصرفش به پایان رسیده و نیاز به بازبینی در نگرش خود نسبت به آن داریم، بعد از انتخابات شورای شهر در اکتبر ۲۰۱۸، تحت عنوان برای دموکراسی، اقدام به فعالیت هایی نمودم که متاسفانه به دلیل کمبود وقت، ادامه پیدا نکرد.

باشد که با بررسی ضعف ها در انتخابات فدرال اخیر، و آنچه به کامیونیتی ما و کاندیداهای ایرانی تبار مربوط میگردند، با دموکراسی، آشنایی بیشتر و برخوردی منطقی،از نوع دیگر برقرار کنیم.

 

 

 

 


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 30/09/2021 - For all comments on this site info@signandprint.ca