Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Weekly Articles

Main Articles Photo Gallery Videos Minutes Media ICC-Pedia
 Finance Protocols Elections By-Law Hambastegi ICC Club

مقالات هفتگی -  با تشکر از نشریه شهرما

 


416-512-9915

انجام کلیه امور طراحی، چاپ و تابلو

طراحی لوگو - وبسایت

_________________

_________________

اجرا و نصب تابلو های تجاری

کرافیک روی دیوار

گرافیک روی ماشین

شیشه نویسی

تابلو های ساختمانی

____________________

6186 Yonge St.,
North York, ON M2M 3X1

 

 

 


پیکشنبه 17 ژانویه 2020

مهرنوش احمدی کیست؟

بخواهیم و نخواهیم با اولین برخورد تصاویری از افراد به درست و یا غلط  در ذهنمان شکل میگیرند. آنهاییکه از این پدیده آگاهی دارند کمتر تحت تاثیر برداشت های اول خود قرار میگیرند. اکثر ما مهرنوش احمدی را یا اصلن نمیشناسیم و یا اینکه مانند من خیلی کم با ایشان آشنایی داریم. ولی درهمین مدت کوتاه مهرنوش دست به دو اقدامی زده است که او را نه تنها از اعضای دیگر هییت مدیره جدید بلکه از بسیاری از فعالان اجتماعی متمایز ساخته است.

اطلاعات دقیق و مستندی ندارم ولی فکر میکنم که تمامی کاندیداهای مخالف هییت مدیره قبلی، از جمله مهرنوش احمدی، به دعوت دیگران، بخصوص به تشویق دست اندرکاران کارزار تغییر در انتخابات امسال نامزد شده اند. به جرات میتوان گفت که مهرنوش در قیاس با اعضای دیگر هییت مدیره جدید از نظر قدمت در فعالیت های اجتماعی یک سر برتر است.

مهرنوش احمدی در کنار سمن طبسی نژاد و آرزوی خدیر، نه تنها در جمع ۶ نفره مردان در هییت مدیره در اقلیت است، بلکه در موقعیتی قرار گرفته که میبایست به تنهایی وزنه ای در مقابل ۸ عضو دیگر که به یک گونه میاندیشند باشد. ناگفته نماند که مهرنوش و آرزو هر دو بالاترین تعداد آراء را در جمع همراهان خود به دست آورده اند.

بطور کلی زن ها از نظر کیفیتی و کمیتی حضور برابر با مردان در کنگره ایرانیان نداشته اند. نقش آنها بیشتر جنبه حمایتی، پرنگاه داشتن صندلی ها در هییت مدیره، چهره سازی گروه هایی که در زمینه برابری زن و مرد خود را پیشرو قلمداد میکنند بوده است. در میان ۵۰ عضو هییت مدیره در ۱۳ سال گذشته بدون احتساب اعضای جدید امسال، ۱۴ زن بوده اند که ۹ نفر از آنها استعفا داده و دوره دوساله خود را به پایان نرسانده اند.   

در سایت کی کیست؟! اطلاعاتی در رابطه با اعضای هییت مدیره های کنگره، ترکیب جنسیتی، فعالیت ها و حضور، جمع آوری شده است که مراجعه به آن میتواند تصویر جامع تری از ترکیب هییت مدیره ها در این رابطه در اختیار بگذارد. در ضمن در مقالاتی تحت عناوین افزایش مشارکت زنان  ، حضور زنان در کنگره ایرانیان، ملاقات با خانم رییس،  زن ستیزی به بررسی حضور و نقش زنان مختلف در کنگره ایرانیان پرداخته ام.

-         شعله خلیلی با هفت سال سابقه حضور در هییت مدیره در سمت های نیابت و سرپرستی کمیته فرهنگی از نظر زمانی رکورد دار میان زنان و مردان بوده است. میتوان ایشان را به عنوان نمادی از سکون و کمکاری در کنگره دانست. 

-         سوده قاسمی با پنج سال حضور در سمت های ریاست و نیابت، رتبه دوم را از نظر زمانی در اختیار دارد. در ادامه فعالیت های خلافکارانه بیژن احمدی که ایشان نیز چهارسال درهییت مدیره در سمت های ریاست و سرپرست کمیته مشارکت جمعی حضور داشته، سوده قاسمی کنگره را به طرف بحرانی بی سابقه سوق میدهد. سوده قاسمی تنها عضو هییت مدیره میباشد که درمقام ریاست، در دادگاه به مدت هفت ساعت مورد راستی آزمایی قرار میگیرد. همچنین افتخار ارائه گزارشی در مجمع عمومی را دارد که برای اولین باردر کنگره رد میشود. البته باید پذیرفت که سوده آلت دستی بیش نبوده و پیرو دستورات بیژن احمدی عمل کرده و بدون حمایت ایشان نه به هییت مدیره راه مییافت و نه میتوانست برای مدتی به این طولانی باقی بماند.  

-         از زنان رکوردار در کنگره میبایست از آرزو خدیر نیز نام برد که در انتخابات اخیر بالاترین تعداد آراء را به خود اختصاس داده و تنها عضو هییت مدیره های این نهاد میباشد که در رقابت های انتخاباتی، به افترا، دروغ و برچسب زدن به کاندیدا های دیگر متوسل شده است.  

                 در این رابطه  بخوانید: من به آرزوی خدیر رای میدهم!!

با اینکه هر سه این افراد در دوره هایی بالاترین تعداد آراء را به خود اختصاص داده اند ولی متاسفانه در مجموع تصویر خوشایندی از نقش زنان در کنگره به جا نگذاشته اند.

لازم بود که این موارد را به قلم آورم که مهرنوش احمدی بداند که پای به نهادی گذاشته است که قبل از او چنین زنانی چنین نقش هایی را ایفاء کرده و چنین تصاویری را در اذهان عمومی به جای گذاشته اند.

مهرنوش احمدی اولین عضو هییت مدیره میباشد که در کمتر از یکماه دعوت به گردهمایی جهت ارائه گزارش به اعضاء مینماید. این حرکت در تاریخ ۱۴ ساله کنگره بی سابقه است. ایشان در کمال متانت اولین خلافکاری های هییت مدیره جدید که همانا گفتگو در رابطه با موضوعات مهمی همچو تعیین سمت ها بدون مداخله ایشان میباشد را به اطلاع اعضاء میرساند. مهرنوش واکنش به این خلاف را به عهده ما میگذارد که به سهم خود آنطور که صلاح میدانیم اعتراض و مخالفت خود را به گوش هییت مدیره برسانیم. و یا اینکه از مهرنوش بخواهیم که این مورد را به صورت جدی در هییت مدیره دنبال کرده و ما را از نتایج آن در جریان بگذارد.

مهرنوش احمدی مانند بسیاری از ما اقدامات قانونی علیه هییت مدیره گذشته را لازم دیده و به حمایت از چهار متقاضی در پرداخت هزینه ها میپردازد. مهرنوش در ضمن یک هنرمند است. انگاری صدای خوشی دارد و آواز نیز میخواند. دست به قلم دارد و چهره ها را به تصویر در میاورد. مهرنوش یکبار دیگر ابتکار عمل از خود نشان داده، و بخصوص به آنهاییکه هنوز در حمایت مالی از اقدامات قانونی شک و تردید هایی دارند، پیشنهاد میدهد که در قبال پرداخت ۵۰ دلار به کمپین جمع آوری کمک های مالی، چهره آنها را طراحی نماید. چقدر برای این حرکت ارزش قائل میشویم؟ چقدر میتوانیم از داشتن چنین نماینده ای در هییت مدیره افتخار کنیم؟ بخصوص زمانی که میدانیم مهرنوش از خود گذشتگی را به جایی رساند که با آگاهی از خلافکاری های سه تن از اعضای هییت مدیره فعلی، و تخلف بی سابقه اخلاقی و قانونی نایب رییس جدید، باز موافقت میکند که در کنار آنها قرار گرفته و به خدمت بپردازد.

اگر آرزو خدیر نیاز به راهنمایی و درمان دارد، مهرنوش حمایت بیدریغ ما را میطلبد تا این هییت مدیره به گونه ای که تشکل یافته قادر باشد به فعالیت های خود و آنهم در مسیر صحیح ادامه دهد.

نوشتم تا به ثبت برسانم. نوشتم تا من هم که خود را هنرمندی دانسته و هنر خود را در زیستن و خلاقیتم را تفکر میدانم همچو مهرنوش شما را دعوت کنم که تا جای امکان از ایشان حمایت کرده و در این مرحله با کمک های مالی هر چقدر هم اندک قانونمداری را در کنگره و کامیونیتی نهادینه کنیم.   

  

لینک گوفاند جهت جمع آوری کمک های مالی

 

گزارشی از جمع اوری کمک های مالی

 

طبق آخرین آمار رقم جمع آوری شده به ۹۱۱۴ دلار رسیده است


 

www.hambastegi.ca  647-838-0968   facebook/hambastegi.hemayat       Let's talk ICC   
  
www.kikist.ca       No Deportations To Iran       www.fordemocracy.ca       @ facebook/fordemocracycanada

Last Edited 17/01/2021 - For all comments on this site info@signandprint.ca