Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Videos


|   2007   |   2008   |  2009   |   2010    |  2011   |   2012   |  2013   |  2014   |    2015      | 2016  |  2017  |
 2018  |

 

معرفی کنگره ایرانیان توسط شش تن از بنیان گذاران
  علیداد نظام مافی - منوهر میثاقی - مهرداد حریری - مهرداد آرین نژاد - مسعود منصور زاده - سعید حریری

صد نفر از اعضای فعالی کامیونیتی دعوت شده بودند که در تاریخ 27 می 2007 در جلسه معرفی کنگره ایرانیان در هتل شرایتون شرکت نمایند.

مقاله نیاز سلیمی در این رابطه

بخش اول

منوهر میثاقی

فیسبوک

11:00

با تشکر از مهرداد حریری که قدیمیترین ویدئو کنگره را در آگوست 2017 در اختیارمان گذاشت. با این امید که دیگران نیز با اشتراک آنچه در رابطه با این نهاد در اختیار دارند، ما را یاری دهند که تاریخچه این نهاد را تکمیل کنیم.

این بخش از ویدئو ها قسمت پرسش و پاسخ را شامل نمیشوند. ویدئو مربوطه در اختیار نیست.

________________________

 

در سال 2007 از صد تن از فعالان اجتماعی دعوت شد که در جلسه ائی که در تاریخ 27 می در هتل شرایتون برگزار گردید شرکت کنند. در این گردهمائی گروه شش نفره موسسین، این نهاد را معرفی کرده و از همه دعوت نمودند که به آن  پیوسته و در شکل دادن آن همکاری کنند. در آن جلسه پنجاه نفر به عضویت کنگره در آمدند.

در این ویدئو منوهر میثاقی به دو نکته تاکید میکند. یکی  اینکه به کمک کنگره ایرانیان کامیونیتی بتواند جایگاه خود را در جامعه کانادائی پیدا کند، و دیگری رعایت اصول دموکراسی در تشکل این نهاد.

چه خوب میشد که بعد از ده سال این سئوال را از خود میکردیم که آیا کامیونیتی ما جایگاه خود را در جامعه کانادائی پیدا کرده است؟ آیا به اصول دموکراسی در ده سال گذشته در رابطه با این نهاد احترام گذاشته ایم.

بخش دوم

مهرداد حریری

فیسبوک

15:00

 

با این پنج ویدئو توانسته ام در پنج سال گذشته در مجموع 465 ویدئو از فعالیت های کامیونیتی تهیه کرده، به اشتراک گذاشته، و تاریخچه مستندی از بخشی از فعالیت های کامیونیتی بوجود آورم. متاسفانه عده ائی برای سانسور و جلوگیری از گردش اطلاعات، من و نحوه عملم را بهانه قرار داده اند که از فیلمبرداری برنامه ها جلوگیری شود. در جلسه گفتگوی آزاد اخیر کنگره که به مدت دوساعت پیرامون این موضوع گفتگو به عمل آمد، پنج نفر مخالف حاضر در جلسه، دلایل ذیل را برای مخالفت عنوان کردند:
- بیژن احمدی: گذاشتن موزیک بر روی ویدئو ها را نا مناسب میبیند
- نیاز سلیمی و شعله خلیلی: ادیت کردن ویدئو ها در بخش های کوتاه تر را مناسب نمی بینند
- مهران فرازمند: کامنت هائی مثل همین کامنت را که در زمان به اشتراک گذاشتن ویدئو میگذارم را مشکل اصلی میداند
- سوده قاسمی: پوستر های من در صفحه فیسبوک را دلیلی بر جلوگیری از فیلمبرداری از گردهمائی ها عنوان میکند

ولی آیا این دلایل برای منع فیلمبرداری، همانی که در جلسه اخیر صورت گرفت، کافی میباشند. با اینکه هر پانزده نفر حاضر در جلسه اخیر با تهیه یک پروتوکل برای فیلمبرداری از جلسات موافق بودند، تا به امروز هیچ کدام در این زمینه پیشنهادی نداده اند.

____________________________

 

بخش دوم مهرداد حریری

مهرداد در این بخش به شرح اینکه این نهاد چگونه بوجود آمد میپردازد. اشاره به سیر سعودی مهاجرین ایرانی به کانادا از سال 79 شروع شده و ادامه پیدا کرده است، میکند. در صد مهاجرین در استان های مختلف متفاوت بوده و انتاریو بیش از 56% مهاجرین را در خود دارد. کامیونیتی ایرانی دارای ویژگی هائیست از جمله میزان تحصیلات بالای آن. یکی از مختصات تورنتو منسجم شدن ایرانی ها در منطقه های خاص میباشد، و از طریق توانسته یک کامیونیتی بوجود آورد. با اینکه کامیونیتی ما بسیار فعال میباشد ولی هنوز نتوانسته آنطور که باید خود را سازمان دهی کند. به همین دلیل هنوز نتوانسته جایگاه خود را در جامعه بزرگتر پیدا کرده  و در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حضور موثر داشته باشد. با چالش های زیادی روبرو بوده، هستیم و خواهیم بود که نکات زیر بخشی از آنها میباشند:

-          تصویری که در اذهان عمومی از ایرانی ها بوجود آمده تصویر خوبی نیست

-          عدم حضور سیستماتیک در عرصه سیاسی

-          نداشتن صدا در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی کانادا برای حمایت و دفاع از منافع ما

-          ایرانی ها بخصوص بعد از  سپتامبر 2011 مورد تبعیض قرار دارند

-          بسته شدن حساب های بانکی ایرانی ها و عدم وجود یک نهاد برای دنبال کردن این مورد

-          در سفارت کانادا در ایران آنطور که باید با ایرانی ها برخورد نمیشود

-          مشکل بیکاری ایرانیان در کانادا و پیدا کردن راه حل برای آن عدم نفوذ بر سیستم اقتصادی کانادا

-          باید مطمئن شویم که سهم برابر درسیستم های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کانادا داشته باشیم

-          عدم تبادل فرهنگی با جامعه بزرگتر

-          عدم تاثیر گذاری بر سیستم فرهنگی کانادا

-          هویت فرهنگی فراموش شده برای نسل های بعدی ما

-          ما  در جمع هنوز نتوانسته ایم بخش تاثیر گذاری در جامعه بزرگتر باشیم

-          هنوز تازه واردین ما با همان مشکلاتی روبرو میشوند که ما بیست سال پیش با آنها روبرو بودیم

-          ما هنوز یک مرکز اجتماعی و فرهنگی نداریم

 

بخش سوم

مهرداد آرین نژاد

فیسبوک

26:00

متاسفانه از روز اول تشکیل این نهاد حفظ اسناد، مدارک و بوجود آوردن تاریخچه این نهاد نادیده گرفته شده است. هیچکدام از هییت مدیره ها از آنچه را که در اختیار داشته اند صورت برداری نکرده و به هییت مدیره بعدی تحویل نداده اند. فقط گزارشات مالی و صورتجلسات سه سال اخیر، آنهم بصورت ناقص وجود دارند. انگاری قبل از آن، این نهاد وجودیتی نداشته است. متاسفانه کار بجائی میرسد که حتی در حذف مدارک و تاریخچه این نهاد تلاش میشود. در سال 2012 اطلاعات سال های اولیه و در سال 2015 اطلاعات سال های 2012 و 2013 از سایت کنگره حذف میشوند. انگاری هر دوره در مخالفت با دوره های قبلی از سر انتقامجوئی اطلاعات یکدیگر را حذف میکردند.

 برگزاری جلسه گفتگو با بنیان گذاران این امکان را بوجود آورد که به ویدئو بخشی از جلسه 27 می 2007 دسترسی پیدا کنیم. انگاری که ویدئوی بخش سئوال و پاسخ در آن جلسه نیز وجود دارد. با این امید که به آنها هم دسترسی پیدا کنیم.

______________________________________   

این سازمان چه ماهییتی باید داشته باشد؟

-          عام المنفعه باشد

-          بیطرف باشد

-          غیر مذهبی باشد

-          به منشور حقوق و آزادی های کانادا باور داشته باشد

-          به روی عموم باز باشد

-          دموکراتیک باشد

-          شفاف باشد

-          جوابگو باشد

اهداف:

-          حفظ مصالح و منافع جامعه ایرانی در کانادا

-          بوجود آوردن مکانیزم هائی برای هماهنگی و همکاری جامعه ایرانی با جوامع کانادائی

-          بوجود آوردن تیم هائی برای خدمت به کامیونیتی

-          هدایت کردن امکانات و توانائی های کامیونیتی در جهت پیدا کردن جایگاه خود در جامعه کانادائی

-          ایجاد پیوند میان بخش های مختلف کامیونیتی در کانادا

-          پیدا کردن مدیران جامعه و کمک کردن به آنها در جهت ورود به عرصه فعالیت ها در کانادا

-          ترویج فرهنگ ایرانی و حفظ  اعتبار نام نیک ایرانی

 

برای رسیدن به این اهداف احتیاج به یک ساختار میباشد. هییت مدیره ائی وجود دارد به تعداد هفت نفر که برای مدت دو سال انتخاب میشوند. این هییت کمیته هائی را بوجود میاورد: سیاست گذاری، مدیریت، فرهنگی، مشارک جمعی، و اجرائی.

این کمیته ها و هییت مدیره، هییت مدیره اجرائی انتاریو را تشکیل میدهند. همین ساختار نیز در استان های دیگر تکرار میشود. و نسبت به اعضای هر کدام هییت مدیره در سطح کشور را بوجود میاورند.

هیچکدام از این افراد حقوقی دریافت نخواهند کرد.

مسائل مربوط به دولت فدرال در سطح فعالیت های کشوری این نهاد میباشند.

کمیته سیاست گذاری:
- شناخت و اولویت بندی نیاز های کامیونیتی
- پیدا کردن راه حل برای آنها

کمیته فرهنگی
اجرای برنامه های فرهنگی و حمایت از فعالیت های فرهنگی در کامیونیتی

کمیته مشارکت جمعی و روابط عمومی
ارتباط داشتن با کل جامعه، با سیاستمداران و غیره

کمیته کارهای اجرائی
انجام کارهای اجرائی، دفتری و روزمره سازمان

کمیته فعالیت های در حال اجرا
مدیریت و اجرای برنامه هائیکه میبایست صورت بگیرند.

عضویت برای همه آزاد است، بشرط اعتقاد به اساسنامه سازمان، پرداخت حق عضویت و داشتن دو معرف از اعضای این نهاد.

چهار نوع عضویت وجود دارد. هر کسی از چهارده سال به بالا میتواند عضو این نهاد باشد. ولی تا سن 18 سال حق رای دهی و عضویت در هییت مدیره را ندارد. اعضای عادی، اعضای افتخاری که حق رای دادن و انخاب شدن را ندارند، و سازمان های ایرانی میتوانند به عضویت این نهاد در آیند.

اهداف کوتاه مدت:

-          دعوت از افراد سرشناس و برجسته کامیونیتی که امروز صورت گرفته است

-          معرفی عمومی این نهاد در ماه جون 2007

-          عضو گیری که از همین امروز شروع میشود

-          فعال کردن کمیته ها

-          فاندریزینگ

-          تهیه دفتر و وبسایت برای این نهاد

-          تا زمان برگزاری مجمع عمومی لازم است که افراد بتوانند نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دهند

-          تشکیل بخش استان های دیگر

-          تشکیل تیم موقت برای برگزاری مجمع عمومی 

بخش چهارم

علیداد نظام مافی

فیسبوک

14:00

 

در این بخش علیداد نظام مافی به شرح کارهائی میپردازد که کنگره میتواند حتی در کوتاه مدت انجام دهد:

1- نامه نگاری به دولت اهمیت دادن به کیفیت و نه کمیت
2- نوشتن مقاله

3- ارتباط داشتن با رسانه ها

4- تهیه گزارش از مشکلات کامیونیتی

5- مطلع بودن و مطلع ساختن از وقایعی که در جامعه بوقوع میپیوندند

6- گسترش حضور کامیونیتی در مجامع نخبگان کانادا

7- گسترش لابیگری (اعمال نفوذ) در محافل و مجامع مختلف در رابطه با مشکلات کامیونیتی

8- فاندریزینگ در جهت ارتقاء جایگاه ایرانیان در جامعه بزرگتر

9- آشنائی و آموزش مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کانادا

10- ثبت نوروز در تقویم فدرال

11- عکس العمل نشان دادن به موارد تبعیضی به آنچه به کامیونیتی مربوط میشود

12- برنامه های آموزشی کامیونیتی ایرانی

13- گسترش ایران شناسی و ترویج زبان فارسی در دانشگاه ها، مدارس و محافل دیگر

 

بخش پنجم

منوهر میثاقی

فیسبوک

7:00

 

این هم بخش پنجم و پایانی جلسه ای که برای معرفی کنگره ده سال قبل برگزار شده بود.

در این بخش منوهر میثاقی به جمع بندی میپردازد. یکبار دیگر بر شفافیت، باز و دموکراتیک بودن کنگره تاکید میکند. پروسه را پر اهمیت دانسته و از همه دعوت میکند که نظرات، پیشنهادات خود را ارائه کنند. از حضار میخواهد که غیر از حمایت همکاری و مشارکت نمایند.

به نظر میاید که از بدو شکل گیری این نهاد اشکالات زیر وجود داشته اند:

-          غیر دموکراتیک عمل کردن

-          نخبه گرائی

-          عدم شناخت کامیونیتی

-          برخورد تکنوکراتی با موضوع

-          رها کردن و به حال خود گذاردن این نهاد توسط بنیانگزاران

-          عدم تاکید لازم بر اتحاد، همبستگی و همصدائی کامیونیتی، نقش و وظیفه کنگره در بوجود آوردن آن

_______________________________________

جالب خواهد بود اگر میدانستیم چرا:

- سعید حریری و منوهر میثاقی که دوتن از بنیانگذاران بودند، بدون آنکه دوره دو ساله خود را به پایان برسانند، در پایان سال اول کناره گیری کرده اند؟
- در همان سال اول استقبال از این نهاد چنان افت میکند که تا سال 2012 انتخابات دیگری صورت نگرفته، اکثرن اعضای هییت مدیره انتخابی سال اول در سمت های خود باقی مانده، و اعضای جدید انتصابی و یا غیر منتخب، و یا اینکه مجمع عمومی به علت نرسیدن به حد نصاب تشکیل نمیگردد.
- هیچ اقدامی جهت رفع مشکلات صورت نگرفته است.  

 

 

Last Edited 28/05/2018 - For all comments on this site info@signandprint.ca