Iran-Canadian Congress Members Association - ICCMA - Videos


|   2007   |   2008   |  2009   |   2010    |  2011   |   2012   |  2013   |  2014   |    2015      | 2016  |  2017  |
 2018  |

Videos - 2015

 

ویدئو گفتگو ها پیرامون عزاداری عاشورا

اعتراض به عدم توجه هییت مدیره به این موضوع مهم - اعتراض به مدیریت ارسلان کهنموئی پور - حمایت برخی از افراد  از ایشان -تقاضای بوجود آوردن صفحه فیسبوکی گفتگو کنگره ایرانیان 

December 30, 2015 at 7:16pm

Mehdi Samadian  - December 23, 2015

دموکراسی و سکوت - مقاله مهدی شمس

 

شب یلدا - تقدیر از کاندیدا های انتخاباتی جمعه 11 دسامبر 2015

سرود ای کانادا به زبان فارسی
گروه کر طرواوتی

the 2 Forgottens
Soudeh Ghassemi

سخنرانی امیر خدیر در شب یلدا
پرشن پالاس - 11دسامبر 2015
سخنرانی دیوید موسوی در شب یلدا
پرشن پالاس - 11 دسامبر 2015
 

 

Federal Candidates Debate - October 04, 2015


Part 1

Immigration (2)
Part
4
Economy (1)
Part 3
Economy (2)
Part 3

Immigration (1)
Part
4

Immigration (2)
Part
4
Foreign Policy (1)
Part 5
Foreign Policy (2)
Part 5
Part 6
Questions  (1)
Part 6
Questions (2)
Part 7
Questions (3)
 

 

ویدئو های متفرفه در سال 2015-2016

 دومین گردهمایی دوستانه (پاب نایت)
پدرام حائری
 26 نوامبر 2015

کارگاه آموزشی کاریابی موثر
غزال شکری
15 نوامبر 2015

 

 

اولین گردهمایی دوستانه
 (پاب نایت)

پویان طبسی نژاد
29 اکتبر 2015

 اولین گردهمایی دوستانه
 (پاب نایت)

علی احساسی
29 اکتبر 2015

 اولین گردهمایی دوستانه
 (پاب نایت)

مایکل پارسا
29 اکتبر 2015


1st Monthly Pub Night
Prochat Javid
- Pedram haeri
October 29, 2015

نظر بهروز آموزگار
 از نقش کنگره ایرانیان در کامیونیتی
26 اکتبر 2015

 

Kavoos Soofi Siavosh

October 31, 2015
اولین پاب نایت - ویدئ علی احساسی

 

Kavoos Soofi Siavosh
اولین پاب نایت - پویان طبسی نژاد

 

 

   

معرفی کنگره و دعوت به مشارکت در برنامه جشنواره نوروزی - مهدی شمس
18سپتامبر
2015

لیلی نوریان گزارشی از جلسه سوم کمیته مشارکت جمعی میدهد - چهارم آگوست 2015

 

12 August 2015

مصاحبه سلام تورنتو با بیژن احمدی

همدلی - مشارکت - اعتماد - اعتبار - اتحاد

بیژن احمدی: مهمتر از تعداد اعضا مشارکت اعضا در فعالیتهای کنگره است 

 

سخنرانی و گفتگو در جلسه برگزار شده توسط کمیته فرهنگی به مناسبت روز جهانی صلح
 در تاریخ یکشنبه 27 سپنامبر 2015 - سخنران
نسترن ادیب راد
فرزند پرورى با نگرش صلح طلبانه

Part (1) Part (2) Part (3) Part (4)
 

سخنرانی و گفتگو در جلسه برگزار شده توسط کمیته فرهنگی به مناسبت روز جهانی صلح، در تاریخ یکشنبه 27 سپتامبر 2015 - سخنران شکوفه سخی

Video (1)

قسمت اول
شکوفه سخنرانی خود را در جلسه ای که کمیته فرهنگی به مناسبت روز صلح در تاریخ یکشنبه 27 سپتامبر در سیویک سنتر نورت یورک برگزار کرد، اینچنین آغاز میکند. "امیدوارم بحث من سرآغاز گفتگوی پویایی در جلسه امروز باشد." ما امیدواریم که بحث شکوفه نه فقط سرآغاز گفتگوی پویایی در کامیونیتی پیرامون صلح باشد، بلکه باعث بوجود آمدن آن باشد.

 

Video (2)

قسمت دوم
شکوفه چنین میگوید: تا آن زمان که طرفین یک جنگ وجود خود و معنای خود را بر اساس چارچوب های هویتی مطلق و تمامیت گرایانه تعریف کرده و بدان عمل می کنند پایه های آتش بس و صلح میان آنان فرّار خواهند بود.
 مهدی این چنین میشنود:
 تا آن زمان که انسان "وجود" خود و "معنای" خود را بر اساس چارچوب های هویتی تعریف شده توسط دیگران و جامعه میشناسد، امکان هیچگونه آتش بس و صلح نه در فرد و نه در جامعه وجود نخواهد داشت.

جالب اینجاست که چگونه انسان نه تنها نیازی برای رهائی از این تعاریف در خود نمیبیند بلکه با تمام وجود و به هر بهائی که شده سعی در حفاظت از آنان نیز مینماید. همچو زندانیانی که به حمایت از زندان بانان برخاسته و یا برده هائی در سپاه برده داران به دنبال دریافت مدال و نشان از آنان میباشند. ترس از دست دادن هویت عاریه ای میباشد که اینان به جای اینکه جنگ را در درون آغاز کنند با ناجیان خود به جنگ برمیخیزند. کافیست به کامیونیتی خود نگاه کنیم و از هر دو جناح بپرسیم چه مخالفتی با اتحاد و همبستگی دارند کین چنین در بوجود آوردن تفرقه تلاش میکنند. اگر عکس اینست چرا حاضر نیستند هویت جدا کننده را به کناری گذاشته و هویت مشترکی را اختیار کنند. به گونه ای چرا پرچم های خود را بر زمین نگذاشته و بی پرچم قدمی به هم نزدیک نمی شوند.

Video (3)

قسمت سوم

Video (4)

قسمت چهارم

Video (5)

قسمت پنجم

Video (6)

قسمت ششم

Video (7)

قسمت هفتم

 

Medi Shams    -  July 31, 2015

در قسمت چهارم، سوده قاسمی، نایب رئیس، بهروز آموزگار، منشی، رضا قاضی خزانه دار، و فرهنگ فرید از اعضاء هییت در رابطه با فعالیت ها گزارشاتی دادند. همچنین بهروز آموزگار سرپرست کمیته سیاست گزاری در رابطه با اهداف و فعالیت های این کمیته که در حال شکل گرفتن است، اطلاعاتی در اختیار همگان قرار داد.

 

https://external-yyz1-1.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQBGp07ci3pfpNCv&w=158&h=158&url=http%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FuOv7DLZwJQ0%2Fhqdefault.jpg&cfs=1&upscale=1&sx=73&sy=0&sw=360&sh=360

 

ICC - Meet & Greet Gathering - July 26, 2015 - Part (4)

ICC (Iranian-Canadian Congress) held its first gathering, Meet & Greet, on July 26, 2015 at North York Civic Centre, 5100 Yonge St.. After few brief reports

Medi Shams - July 30, 2015

در ویدئو شماره سه، میترا صفاری، بیژن احمدی و آرشاک شجاعی سه عضو هییت مدیره در رابطه با کمیته ها و فعالیت ها صحبت میکنند. میترا صفاری از کمیته فرهنگی، بیژن احمدی از کمیته مشارکت جمعی که سرپرستی آنها را عهده دار میباشند میگویند. آرشاک خود را به عنوان یکی از اعضاء مخالف معرفی کرده و به بعضی از مشکلات درونی هییت مدیره میپردازد.

 

https://external-yyz1-1.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQD4SfahxRE1_djA&w=158&h=158&url=http%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FMjdshCvDtbI%2Fhqdefault.jpg&cfs=1&upscale=1&sx=50&sy=0&sw=360&sh=360

 

ICC - Meet & Greet Gathering - July 26, 2015 - Part (3)

 


Medi Shams
 - August 6, 2015

ICC - Meet & Greet Gathering - July 26, 2015 - Part (11)

این هم بالاخره بخش یازدهم و آخرین بخش این سری ویدیو ها
در رابطه با انواع نظر سنجی ها و نحوه استفاده از نتایج حاصله، پرسش و پاسخ هائی صورت گرفت که مجددن بر اهمیت توجه به نظریات اعضاء تاکید میشود. از گروه های اقلیت سال پیش و امسال تشکر به عمل میاید که ارائه نظریات مخالفین را به عهده داشته اند. به این نکته اشاره میشود که باید از دو قطبی شدن جامعه جلوگیری کرد. در رابطه با اینکه حق، مسئولیت ایجاد میکند، و اینکه اگر به خود اجازه میدهیم که انتقاد کنیم میبایست در فعالیت ها نیز شرکت داشته باشیم سخنانی گفته میشود. به حضور در جشنوازه تیرگان تاکید میشود. از اپوزیسیون خواسته میشود که انتقاداتش را همراه با پیشنهادات کند. از حاضرین دعوت میشود که به کمیته ها بپیوندند و این توضیح هم داده میشود که در جلسات هییت مدیره حالت دو قطبی وجود ندارد. جلسه با گفتار ارسلان کهنموئی پور، ریاست کنگره، که "ما را نقد کنید ولی درحسن نیت ما شک نکنید" به پایان میرسد.

 

https://external-yyz1-1.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQDBXRu9iKe2qeYL&w=158&h=158&url=http%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FQCysk-fmYG8%2Fhqdefault.jpg&cfs=1&upscale=1&sx=66&sy=0&sw=360&sh=360

 

Medi Shams - August 4, 2015

ICC - Meet & Greet Gathering - July 26, 2015 - Part (10)

در این بخش در رابطه با مشخص کردن اهداف کنگره در اساسنامه، حرکت از پائین به بالا از طریق کمیته ها و تناقضاتی که در این رابطه در اساسنامه وجود دارد، تقسیم کار، مشارکت فردی و جمعی، پائین بودن تعداد اعضاء و عدم مشارکت جمعی نسبت به جمعیت ایرانیان در تورنتو، گفتگو هائی به عمل آمد. در ضمن در رابطه با اینکه هییت مدیره وظیفه دارد در خط نتایج حاصله از نظر سنجی ها بی تفاوت نبوده و میبایست به اقدامات عملی بپردازد نظریاتی ارائه میشود. در رابطه با گرانت ها، پروتوکل انتخاباتی و جشنواره تیرگان نیز پرسش و پاسخ هائی صورت گرفت.

 

https://external-yyz1-1.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQCW8NI1ZJ3F0YJu&w=158&h=158&url=http%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2F6MLkTt_Ze7s%2Fhqdefault.jpg&cfs=1&upscale=1&sx=0&sy=0&sw=360&sh=360

 

Medi Shams - August 2, 2015

ICC - Meet & Greet Gathering - July 26, 2015 - Part (7)

در بخش هفتم موضوع لایحه سی 24 مطرح میگردد. همچنین یکی از حضار نسبت به محدودیت زمانی جوابدهی اعضاء هییت مدیره، و اینکه آرشاک شجاعی اختلافات خود با هییت مدیره را در این جلسه مطرح میکند اعتراض مینماید.

 

https://external-yyz1-1.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQBUjar979fgC_ep&w=158&h=158&url=http%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FJpwhgBN-Nrc%2Fhqdefault.jpg&cfs=1&upscale=1&sx=120&sy=0&sw=360&sh=360

 

 

 

Medi Shams - August 1, 2015

ICC - Meet & Greet Gathering - July 26, 2015 - Part (6)

در این بخش یک از کاندیدا های انتخاباتی اعتراضات خود را نسبت به انتخابات عنوان میکند و تهمت هائی هم به اعضای هییت مدیره فعلی وارد میکند. آرشاک شجاعی عضو هییت مدیره به نحوه برگزاری جلسه اعتراض کرده، اختلاف نظرات اعضای هییت مدیره، و اشکالات نظر سنجی را عنوان میکند.

 

https://external-yyz1-1.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQDuCNW0iAfjg_yt&w=158&h=158&url=http%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FMHW14z2CX_0%2Fhqdefault.jpg&cfs=1&upscale=1&sx=0&sy=0&sw=360&sh=360

 

 

 

Medi Shams - August 1, 2015

ICC - Meet & Greet Gathering - July 26, 2015 - Part (5)

ویدئو پنجم و اولین قسمت پرسش و پاسخ. حضار در رابطه با اولین نظر سنجی در رابطه با توافق هسته ای، سئوالات مطرح شده در آن، پیشنهاد و اعتراضاتی را عنوان کردند.سیاسی بودن کنگره، اساسنامه و نحوه تغییر آن نیز مورد بحث قرار گرفتند.

 

https://external-yyz1-1.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQCasbLSupvpF52a&w=158&h=158&url=http%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FhimqcTTUO6Q%2Fhqdefault.jpg&cfs=1&upscale=1&sx=0&sy=0&sw=360&sh=360

 

 

Medi Shams -July 29, 2015

ICC - Meet & Greet Gathering - July 26, 2015 - Part (2)

این هم قسمت دوم و گزارش فعالیت های دو ماهه کنگره توسط ارسلان کهنموئی پور سخنگو و ریاست هییت مدیره. چه خوب بود که این گزارش چند روز قبل از جلسه در سوشیال مدیا به اشتراک گذاشته میشد تا بتوانیم سئوال و نظریات خود را آنجا مطرح کرده و در جلسه جواب و توضیحات را دریافت میکردیم. 
اگر ویدئو ها به تدریج به اشتراک گذاشته میشوند برای بالا بردن تعداد بازدید ها ست. وگرنه با مراجعه به سایت همبستگی میتوان به فیلم های آماده شده بیشتری دسترسی داشت.
 

 

https://external-yyz1-1.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQAA4gOOmPtRTOcZ&w=158&h=158&url=http%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2F_m8khxUUrkE%2Fhqdefault.jpg&cfs=1&upscale=1&sx=120&sy=0&sw=360&sh=360

Medi Shams - July 29, 2015

ICC - Meet & Greet Gathering - July 26, 2015 - Part (1)

این هم مقدمه ای بر اولین گردهمائی کنگره ایرانیان در سال 2015 توسط سوده قاسمی نایب رئیس کنگره ایرانیان. هیچ میدانید که در سال 2012 کنگره فقط دو گردهمائی، در سال های 2013 و 2014 هر کدام فقط یک گردهمائی بخود دیده اند.

 

https://external-yyz1-1.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQDMLAgkvE_iD-d7&w=158&h=158&url=http%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Ff2udRLKimuU%2Fhqdefault.jpg&cfs=1&upscale=1&sx=21&sy=0&sw=360&sh=360

 

 

 

Medi Shams -July 27, 2015

گونگی جذب گروه مخالف بعد از انتخابات، گرامیداشت خمینی، سیاسی بودن کنگره، توافق هسته ای، باز شدن سفارت ، موضوعات روز کامیونیتی میباشند که شاید بتوان قبل از آنکه باعث سوء تفاهم و تفرقه شوند، با گفتگو در رابطه با آنها به تفاهم و توافق جمعی رسید. تشکیل یک کمیته اجرائی در جهت تدارک، برگزاری و مدیریت این نوع گردهمائی ها مورد نیاز میباشد. چه خوب بود که دست اندرکاران رسانه ای همچو فرح طاهری و یا محمد تاجدولتی ابتکار عمل را به دست گرفته و در این زمینه کنگره و کامیونیتی را یاری میدادند.

 

 

 

 

ویدئو های جلسه سوم

  کمیته سیاست گذاری

 بازبینی اساسنامه

  چهارشنبه 12 جولای 2015

Video (1)

قسمت اول
شهرام: تعیین تاریخ اولین جلسه عمومی و اعلام آن
مجتبی: جلسه عمومی کمیته ها با هم ادغام گردند
بهروز: برای تعیین تاریخ جلسه عمومی عجله نشود
دلشاد: نظریات افراد غیر عضو کامیونیتی نادیده گرفته نشود
رضا: پروتوکل شرکت در جلسات کمیته بعنوان ناظر
بهروز: تشکیل گروه پنج نفره رای دهنده کمیته جهت ایجاد مسئولیت بیشتر
رضا: حد نصاب اعضاء شرکت کننده در نظر سنجی. تعیین اهداف قبل از عوض کردن اساسنامه
بهزاد: میبایست زودتر به بررسی اساسنامه اقدام کرد
شهرام: امکان اظهار نظرمستقیم اعضاء
مجتبی: محدودیت های زمانی بررسی اظهار نظرهای مستقیم
دلشاد: بهتر است اعضاء نظرات خود را به هییت مدیره ارائه داده، و هییت مدیره آنها را به کمیته ابلاغ کند.
بهروز: امکان تماس و اظهار نظر افراد از طریق ایمیل کمیته

Video (2)

قسمت دوم
بهروز: تهیه گزارش کارهای انجام شده و اعلام امکان تماس از طریق ایمیل. نظر سنجی قبل از تهیه پیش نویس اساسنامه
مجتبی: از هییت مدیره نظر خواهی شود که چه تغییراتی باید در اساسنامه صورت گیرد.
بهروز: تهیه پرسشنامه محتوی 29 سئوال در رابطه با تمام موضوعات در سال گذشته.
بهزاد: ما انتصاب شدیم انتخاب نشدیم.
بهروز: نکاتی را در اساسنامه بگذاریم که تعداد قابل توجهی از افراد با آن موافق باشند.
بهزاد: حد نصاب را پائین نیاوریم. صندوق رای برای نظر سنجی
بهروز: مجمع عمومی اجباریست طبق قوانین انتاریو و نمیتوان آنرا حذف کرد. در مجمع عمومی اعضاء بالاترین قدرت را دارند.
رضا: نظر سنجی منوط بر چه درصد مشارکت
بهزاد: نظر سنجی باید صورت گیرد
بهروز: نظر سنجی تائید شد. آیا حد نصابی برای مشارکت باید وجود داشته باشد. آیا راه بهتر از نظر سنجی وجود دارد.

Video (3)

قسمت سوم
شهرام: حداقل تعداد شرکت کننده در نظر سنجی لازم است
مجتبی: نتایج حاصل از نظر سنجی نظر کل اعضاء نخواهد بود. همیشه جا برای نق زدن خواهد بود. حداقل لازم نیست
شهرام: راه حل میانی. حداقل را در نظر بگیریم ولی اگر دیدیم تعداد مشارکت خیلی پائین تر از آن بود، در نظر داشته باشیم که شاید این یک نظر سنجی به درد نخور خواهد بود.
دلشاد: یک گردهمائی عمومی، امکان تماس از طریق ایمیل و نظر سنجی به نظر کافی میاید.
بهروز: در میان خودمان این را در نظر داشته باشیم که اگر تعداد مشارکت از یک حدی پائین تر بود، میبایست با دقت بیشتری به جواب ها نگاه کرد.
مجتبی: آیا طرح این مسائل در رسانه ها به نفع کنگره خواهد بود.
بهروز: اگر در نظرسنجی فقط پنج نفر شرکت کنند و ما آنرا نادیده بگیریم، به نظر نمیآید که آن بد تر از آنی هست که ما بیائیم و اساسنامه را از صفر خودمان بنویسیم. متاسفانه راه بهتری وجود ندارد.
شهرام: نظر سنجی را در چند مرحله انجام دهیم
مجتبی: میتوانیم نظر سنجی را فشرده کنیم.
رضا: نحوه نظر سنجی هم مهم است. صندوق جهت گزینه ها برای آنهائی که دسترسی به کامپیوتر ندارند استفاده کنند.
دلشاد: بهتر است که مرحله را تصمیم بگیریم و به مرحله بعدی برویم. بهر حال بعد از این در رابطه با نظر سنجی بحث خواهیم کرد.
شهرام: باید کاری کرد که افراد نتوانند بیشتر از یکبار در نظر سنجی شرکت کنند. آیا مردم میخواهند اسمشان را موقع نظر سنجی اعلام کنند.
بهروز: مثل انتخابات میباشد، باید کارت های هویت چک شود.
مجتبی: امکان این نیست که شخصی جای شخصی دیگر در نظر سنجی شرکت کند.
بهروز: تاریخ مجمع عمومی فوق العاده
شهرام: باید اساسنامه تصویب شود که مورد تائید قابل توجه ای از اعضاء باشد.
رضا: اساسنامه ائی را بوجود بیاوریم که مورد تائید اکثریت باشد.
بهروز: علت آنکه مجمع عمومی بر قرار میشود اینست که اعضاء بتوانند صورت قضایا را تغییر دهند. اگر رای گیری الکترونیکی انجام گیرد این پروسه نمیتواند اجرا گردد.

Video (4)

قسمت چهارم

Video (5)

قسمت پنجم

تVideo (6)

قسمت ششم
بهزاد: ما طرفدار و هوادار هیچ حزب و جبهه تعریف شده و تعریف نشده ای نباید باشیم
بهروز: آیا باید ماهییت نهاد را تغییر دهیم یا نه. به نظرمن، ما دنبال آن نرویم
مجتبی: اگر جناهی بیاید در هییت مدیره، تقسیر خود را انجام خواهد داد. همیشه جای تفسیر است
بهروز: پیشنهاد من اینست که ماهییت نهاد را تغییر ندهیم. پیشنهاد میکنم رای گیری کنیم
شهرام: ما نمیتوانیم تصمیم بگیریم آیا ماهییت را تغییر بدهیم یا ندهیم
بهروز: ما صحنه جنگی را میان سه جناهی که شما معرفی کردی بوجود نیاوریم که باعث برنده شدن یک جناح میگردد
مجتبی: پیشنهاد میکنم مواردی را که شهرام میخواهد در هویت نهاد تغییر بوجود آید را مستند کند
شهرام: روی مسئله تغییر هویت باید با اعضاء مشورت کرد
مجتبی: باید پیشنهادات تغییر عنوان گردند
بهروز: سال گذشته در سئوال 27 یکی از اعضاء پیشنهاد داده بود که یکی از اهداف تغییر کند. مانباید وارد این بازی خطرناک شویم.
دلشاد: نمیشود هر که وارد شد تغییری بوجود بیاورد. باید با اعضاء نظر سنجی کرد حتی از افراد کامیونیتی
بهروز: آیا کانادا میتواند نظر سنجی کند که تمام مهاجرین را از کانادا اخراج شوند. آیا سئوالی که باعث حذف گروهی میشود صحیح است.
دلشاد: در کانادا هم مشغول بوجود آوردن این تغییرات هستند.
بهروز: تغییر دادن اهداف ما را میبرد در یک پروسه خیلی طولانی

Video (7)

قسمت هفتنم
شهرام: تصمیم گیری در رابطه با نظرسنجی را به تاخیر بیاندازیم
بهروز: ما اگر زمان را بدانیم میدانیم چگونه برنامه ریزی کنیم
شهرام: اختلاف نظرات بین گروه ها در کامیونیتی چیز ساده ائی نیست وباید یک سری مسائل را بنیادی حل کنیم
مجتبی: مثلن؟ نظر شما چیست
شهرام: نظر من مهم نیست
مجتبی: آنچه را میخواهید تغییر دهید یک ایده است آنرا مشخص کنید
بهروز: شما میگوئید یک از این سه تا نحوه تفکر انتخاب شود
شهرام: در رابطه با هویت کنگره یک جلسه عمومی بگذاریم
دلشاد: من با شهرام موافقم بهروز: این بحث تفسیری است
مجتبی: همین اساسنامه جواب است
شهرام: اگر مشخص بود سر گرامیداشت خمینی این همه مسئله نبود
دلشاد: اصلن مشخص نیست
بهروز: روشن سازی کنیم ولی دست به آن نزنیم
دلشاد: چگونه روش سازی کنیم؟بهروز: بند اول مثل قران اینجا میماند. کار ما تفسیر است
شهرام: اگر روشن بود سر قضیه خمینی ....
بهروز: چه جمله ای میتوانست روشن کند
شهرام: کنگره مطلقن در مسائل سیاسی دخالت نمیکند
بهروز این که نمیشود. آن دیگر این کنگره نیست شهرام: اگر در اساسنامه روشن بود، هییت مدیره بنا بر اساسنامه بیانیه میداد و یا نمیداد
بهروز: به نظر من خیلی روشن است. باید دید آیا این قضیه در جهت منافع کامیونیتی میباشد و یا خیر و هییت مدیره آنرا چگونه تفسیر میکند. در نتیجه این باعث خواهد شد که اعضاء در انتخابات بیشتر شرکت کنند تا هییت مدیره ائی را برگزینند که در جهت منافع کامیونیتی که آنها به آن باور دارند حرکت کند.
دلشاد: باید در رابطه با آن فکر کنیم
بهروز: اگر بخواهیم به هویت کنگره دست بزنیم احتیاج به زمانی خیلی طولانی داریم. نوشتن اهداف اصلن کار ما نیست، کار قانون گذاری میباشد.مجتبی: هدف ما تغییر اهداف نیست. منظور شهرام اضافه کردن جمله ایست که کسی نتواند از آن برداشت دوگانه کند.بهزاد: ما باید طیف را فراگیر تر کنیم تا همه را بپوشاند. ما باید اصلاحیه هائی در این اساسنامه انجام دهیم نه اینکه کلیات را تغییر دهیم. ما هرچقدر هم قضیه را روشن کنیم باز نکته ابهام وجود خواهد داشت.

Video (8)

قسمت هشتم
ب
هروز: نظر من اینست که در اهداف کنگره دست نبریم. پیشنهاد میکنم رای گیری شود
دلشاد: من فکر میکنم اول باید مشخص شود
شهرام: من با اصل رای گیری مخالفم
دلشاد: ما احتیاج به زمان هستیم
بهروز: پیشنهادی دادم، فقط رای میگیرم
شهرام: ما حق نداریم در این رابطه تصمیم گیری کنیم
بهروز: آیا ما این حق را داریم که هویت کنگره را تغییر دهیم
شهرام: اصلن نه. هیچوقت من چنین حرف را نزده ام. شما میگی این را بسته نگاه داریم من میگویم در رابطه اش باید گفتگو کنیم
بهروز: در نظر سنجی باید چند انتخاب را به اعضاء عنوان کنیم. آیا ما این حق را داریم که چند گزینه را در نظر سنجی بگذاریم که فقط در ذهن ما میباشند
شهرام: ما باید این گزینه ها را بررسی کنیم
بهروز: وقتی میخواهیم هویت یک کنگره را تغییر دهیم هزاران گزینه وجود دارد
شهرام: فرق من و شما در این است که شما میگویی صفر گزینه من میگم سه گزینه. شما میگی که اصلن سراغ اعضاء نرویم
مجتبی: ما در چه چهار چوبی صحبت میکنیم؟ کنگره هست و ما نمیتوانیم بگوئیم که باشه و یا نباشه
دلشاد: اگر اهداف را نتوانیم تغییردهیم پس پیشرفتی نخواهد شد
مجتبی: همین طور است
دلشاد: من اینطور فک نمیکنم. فکر میکنم میتوان تغییر بوجود آورد
بهروز: من تغییر در اهداف را در توان خود نمیبینم . من فکر نمیکنم که صلاحیت آنرا داشته باشیم
دلشاد: ما که آنرا تغییر نخواهیم داد
بهروز: ما گزینه خواهیم داد
مجتبی: ما اصلن گزینه ای هم نداریم
دلشاد: میتوان آنها را مشخص کرد
مجتبی: کو آن گزینه ها
دلشاد: فکر نکنم کار مشکلی باشد
مجتبی: کو، کو
بهروز: این نظر شماست
دلشاد: تفاوت از بند یک، از زمین تا آسمان است
مجتبی: این همین قدرتش میباشد، مجتبی: بگید چه تغییری میخواهید بوجود بیاورید
دلشاد: بابا نظر من که مهم نیست
مجتبی: شما بگوئید اهداف باید چگونه تغییر کنند
دلشاد: ما الان در آن مرحله نیستیم
مجتبی: شما این هشت بند را میخواهید چکار کنید
دلشاد: ما داریم میگیم آیا باید تغییری بوجود بیاوریم و یا نه
بهروز: 1600 نفری که وارد کنگره با این تعریف از کنگره آمده اند. ما نمیتوانیم بحث را باز کنیم، باید نظر خاصی را عنوان کنیم
شهرام: من یک نظر خاصی را عنوان نمیکنم
بهروز: اتقاقن چون ما پیشنهادی نداریم در نهایت یک سری حق انتخابات محدودی را عنوان خواهیم کرد که باعث حذف عده ائی خواهد شد.

Video (9)

قسمت  نهم

Video (10)

قسمت دهم

Video (11)

قسمت یازدهم

 

ویدئو های گردهمائی روز یکشنبه 26 جولای  2015  - آشنائی و همفکری

 Short Video

قطعات کوتاه از کل جلسه که از ساعت دو و نیم تا شش بعد از ظهر روز یکشنبه در سیویک سنتر نورت یورک با حضور 70 الی هشتاد نفر از جمله هشت نفر از اعضای هییت مدیره و فرح طاهری از نشریه شهروند تشکیل شد. شهرام نامور آزاد یکی از  اعضاء هییت مدیره در این جلسه حضور نداشت.

Video (1)
5:43

 مقدمه ای بر اولین گردهمائی کنگره ایرانیان در سال 2015 توسط سوده قاسمی نایب رئیس کنگره ایرانیان، که نقش مجری برنامه را به عهده داشت. در این بخش سوده مرامنامه جلسات گردهمائی کنگره ایرانیان را به اطلاع عموم میرساند. سپس دستورجلسه را که شامل:
1- گزارش
پانزده دقیقه ای فعالیت های کنگره توسط ارسلان کهنموئی پور ریاست کنگره
2- اظهار نظر هر کدام از اعضاء هییت مدیره به مدت 2 الی 3 دقیقه
3-  پرسش و پاسخ،هر کدام دو الی سه دقیقه خواهد.
44- قسمت پایانی گفتگو خودمانی میان حضار (اجرا نگردید)
  سال 2012 کنگره فقط دو گردهمائی، در سال های 2013 و 2014 هر کدام فقط یک گردهمائی داشته اند
.

Video (2)
16:28 

قسمت دوم و گزارش فعالیت های دو ماهه کنگره توسط ارسلان کهنموئی پور سخنگو و ریاست هییت مدیره. چه خوب بود که این گزارش چند روز قبل از جلسه در سوشیال مدیا به اشتراک گذاشته میشد تا بتوانیم سئوال و نظریات خود را آنجا مطرح کرده و در جلسه جواب و توضیحات را دریافت میکردیم.
1- اولین جلسه هییت مدیره در تاریخ اول جون تشکیل شد.
2- سازمان دهی و تعیین و تقسیم سمت و مسئولیت ها در هفته اول و دوم
3- جلسات هفتگی که هر کدام سه الی چهار ساعت طول میکشند. به استثناء یک هفته که تعداد اعضاء به حد نصاب قانونی که هفت نفر میباشد، نرسید.
4- تشکیل کمیته اداری و مالی متشکل از ریاست (ارسلان کهنموئی پور)، معاونت (سوده قاسمی)، دبیر(بهروز آموزگار) و خزانه دار(رضا قاضی).
5- قرار دادن صورتجلسه گردهمائی های هییت مدیره بصورت شفاف.
6- نظر سنجی پیش از توافق هسته ای و مصاحبه ارسلان کهنموئی پور به تقاضای رادیو کانادا.
7- دو مصاحبه دیگر یکی با سی تی وی نیوز توسط بهروز آموزگار و دیگری با ارسلان کهنموئی پور.
8- مصاحبه چهارمی در پیش است بعد از توافق هسته ای با رادیو کانادا (دوشنبه 27 جولای).
9- تشکیل کمیته های مشخص شده در اساسنامه، مالی و اداری، روابط عمومی و ارتباطات (بیژن احمدی)، سیاست گذاری ( بهروز آموزگار) و فرهنگی ( میترا صفاری).
10- تشکیل کمیته جوانان و نو جوانان توسط شادی موسوی نیا که مورد تائید هییت مدیره قرار گرفته است.
11- پیگیری مورد مسعود حاجیوند (پناهجو) و مصطفی عزیزی (دربند جمهوری اسلامی).
12- شرکت در فستیوال خانوادگی در میدان مل لستمن به دعوت رادیو رویا، در جهت معرفی کنگره و افزایش تعداد اعضاء.
13- تلاش در حمایت از مورد مریم رشیدی که در ونکور در یک حادثه کاری جان خود را از دست داده است.
14 - دعوت از سازمان های مختلف ایرانی که در زمینه های مختلف ،کار های عام المنافع انجام میدهند به پیوستن به کنگره، و معرفی یک نفر به عنوان مشاور در کمیته مشاورین.

Video (3)
13:05

- میترا صفاری، مسئول کمیته فرهنگی در رابطه با فعالیت های این کمیته سخن گفته، نبود اعتماد، همبستگی و همدلی، نبود فرهنگ دموکراسی، آشنائی نداشتن با مکانیزم های دموکراسی، ایزوله بودن جامعه ایرانی، عدم ارتباط با جامعه کانادائی، را از دغدغه های جمعی و موضوعات مطرحه در اولین جلسه کمیته فرهنگی اعلام میدارد. در ضمن از اولین برنامه جمعی این کمیته که قرار است در بیست سپتامبر که روز جهانی صلح میباشد سخن میگوید.

- بیژن احمدی، در رابطه با دو جلسه کمیته روابط عمومی و ارتباطات که با شرکت ده نفر برگزار شده سخن میگوید. از حضار جهت پیوستن به این کمیته دعوت میکند و به سه نکته، ارتباط بهتر با اعضاء، ارتباط با جامعه بزرگتر ایرانی کانادائی، و ارتباط بهتر با جامعه بزرگتر کانادائی به عنوان اهداف این کمیته اشاره میکند.

- آرشاک شجاعی خود را به عنوان بخش مخالف در هییت مدیره معرفی میکند. اعلام میدارد هر چقدر در یک سازمان تضاد وجود داشته باشد بهتر میتوان نتیجه گیری کرد. در ابتدا نسبت به فیلمبرداری از جلسه سئوالاتی را عنوان کرده و سپس به عدم تطابق رفتار گروه اکثریت با وعده ها و شعار های دموکراتیک آنها در زمان انتخابات اعتراض میکند. به مقایسه هییت مدیره در سال قبل و امسال نسبت به تقسیم سمت ها اجرائی میپردازد. عنوان مینماید که اکثریت حاکم میبایست منافع اقلیت را حفظ کند.

Video (4)

 در قسمت چهارم، سوده قاسمی، نایب رئیس، بهروز آموزگار، منشی، رضا قاضی خزانه دار، و فرهنگ فرید از اعضاء هییت  در رابطه با فعالیت ها گزارشاتی دادند. همچنین بهروز آموزگار سرپرست کمیته سیاست گزاری در رابطه با اهداف و فعالیت های این کمیته که در حال شکل گرفتن است، اطلاعاتی در اختیار همگان قرار داد

Video (5) 

ویدئو پنجم و اولین قسمت پرسش و پاسخ. حضار در رابطه با اولین نظر سنجی در رابطه با توافق هسته ای، سئوالات مطرح شده در آن، پیشنهاد و اعتراضاتی را عنوان کردند.سیاسی بودن کنگره، اساسنامه و نحوه تغییر آن نیز مورد بحث قرار گرفتند.

Video (6) 

در این بخش یک از کاندیدا های انتخاباتی اعتراضات خود را نسبت به انتخابات عنوان میکند و تهمت هائی هم به اعضای هییت مدیره فعلی وارد میکند. آرشاک شجاعی عضو هییت مدیره به نحوه برگزاری جلسه اعتراض کرده، اختلاف نظرات اعضای هییت مدیره، و اشکالات نظر سنجی را مطرح میکند.

Video (7)  

در بخش هفتم موضوع لایحه سی 24 مطرح میگردد. همچنین یکی از حضار نسبت به محدودیت زمانی جوابدهی اعضاء هییت مدیره، و اینکه آرشاک شجاعی اختلافات خود با هییت مدیره را در این جلسه مطرح میکند اعتراض نمود.

Video (8)

از آرشاک شجاعی سئوال میشود که اگر لازم میبیند که اعضا باید از اختلافات درون هییت مدیره آگاه باشند چرا سال گذشته ایشان در این روند حرکتی از خود نشان نداده است. پیشنهاد میگردد که هییت مدیره فایل صوتی را به عنوان صورتجلسه در اختیار اعضاء قرار دهد. در ضمن در رابطه با راه های مختلف افزایش تعداد اعضاء و مشارکت جمعی گفتگو به عمل آمد.  

Video (9) 

در این بخش در رابطه با نحوه بر قراری جلسات هییت مدیره و آزادی گروه اقلیت در ابراز عقیده، نامه 91 نفر در اعتراض به عدم عکس العمل هییت مدیره در مقابل گرامیداشت خمینی، صورتجلسه تهیه شده توسط آرشاک شجاعی و شهرام نامور آزاد که آرم کمپین و جمهوری اسلامی را به همراه داشت، صحت نداشتن تعداد 1500 اعضاء، گفتگو به عمل آمد. در ضمن در رابطه با برنامه اعلام شده برای این گردهمائی که مغایر با آنچه عملن صورت گرفته، نحوه جدا کردن و رودررو قرار دادن هییت مدیره و اعضاء اعتراضاتی به عمل آمد. در رابطه با تعریف و نحوه عمل کمیته ها نیز نظریاتی عنوان شد. این یکی از بخش های قابل توجه این گردهمائی میباشد.

Video (10)

در رابطه با مشخص کردن اهداف کنگره در اساسنامه، حرکت از پائین به بالا از طریق کمیته ها و تناقضاتی که در این رابطه در اساسنامه وجود دارد، تقسیم کار، مشارکت فردی و جمعی، پائین بودن تعداد اعضاء و عدم مشارکت جمعی نسبت به جمعیت ایرانیان در تورنتو، گفتگو هائی به عمل آمد. در ضمن در رابطه با اینکه هییت مدیره وظیفه دارد در خط نتایج حاصله از نظر سنجی ها بی تفاوت نبوده و میبایست به اقدامات عملی بپردازد نظریاتی ارائه میشود. در رابطه با گرانت ها، پروتوکل انتخاباتی و جشنواره تیرگان نیز پرسش و پاسخ هائی صورت گرفت.

Video (11)

در رابطه با انواع نظر سنجی ها و نحوه استفاده از نتایج حاصله، پرسش و پاسخ هائی صورت گرفت که مجددن بر اهمیت توجه به نظریات اعضاء تاکید میشود. از گروه های اقلیت سال پیش و امسال تشکر به عمل میاید که ارائه نظریات مخالفین را به عهده داشته اند. به این نکته اشاره میشود که باید از دو قطبی شدن جامعه جلوگیری کرد. در رابطه با اینکه حق، مسئولیت ایجاد میکند، و اینکه اگر به خود اجازه میدهیم که انتقاد کنیم میبایست در فعالیت ها نیز شرکت داشته باشیم سخنانی گفته میشود. به حضور در جشنوازه تیرگان تاکید میشود. از اپوزیسیون خواسته میشود که انتقاداتش را همراه با پیشنهادات کند. از حاضرین دعوت میشود که به کمیته ها بپیوندند و این توضیح هم داده میشود که در جلسات هییت مدیره حالت دو قطبی وجود ندارد. جلسه با گفتار ارسلان کهنموئی پور، ریاست کنگره، که "ما را نقد کنید ولی درحسن نیت ما شک نکنید" به پایان میرسد.

 

مجمع عمومی سالیانه کنگره ایرانیان - 24 می 2015  

ICC May 2015 Election Results

خیر مقدم - رضا بنائی گزارش مالی - رضا قاضی کمیته انتخابات - سلمان سیما کاندیدا ها کمیته انتخابات - پرسش و جواب
ارسلان - میترا سوده - بیژن نظریات شرکت کنندگان نتیجه انتخابات  

People's Opinions    

Results

     
 
 

 

Medi Shams shared Hambastegi.Hemayat's video.
May 7, 2015

ویدئو
شهرام جان منتظریم

ترغیب شهرام تابع محمدی به شرکت در انتخابات 2015

باید این عرف را در جامعه متداول کنیم که این وظیفه ماست که به دنبال شناسائی افراد دلسوز جامعه باشیم، آنها را تشویق و حمایت، اگر لازم باشد متقاعد کنیم که رهبری فعالیت های اجتماعی را به عهده بگیرند. از این طریق میتوانیم این دلگرمی را به آنها بدهیم که در حل مشکلات، و در رابطه با هر موضوعی دیگر در کنار آنها خواهیم ایستاد. حرف و عمل را یکی کنیم. این یکی از آن موارد است.

 

 

Medi Shams
April 20, 2015
چه نهفته در این فیلم ها میباشد که جناب اسدپور نمیتواند از آنها دل بکند. هفته پیش ایشان اعلام کردند که آنها را پیدا کرده و در اختیار دارند و در همین روز ها به جناب قاضی تحویلشان خواهند داد. یک هفته دیگر هم بی نتیجه گذشت . ما از این به بعد چشم امید به همت جناب کفائی دوخته ایم. 

ویدئو های مجمع عمومی 2013 و 2014

April 23, 2015

گزارش مرحله اول کمپین من هم یک ایرانی‌ کانادایی هستم توسط کامنوش شهابی، بیژن احمدی‌ و سوده قاسمی در گردهمایی چهارم کمپین.

   

 

گردهمائی چهارم - پایان قسمت اول کمپین "من هم یک ایرانی - کانادائی هستم" - 19 آپریل 2015

 

 
Video (1)
Introduction
Kamnoush Shahabi

2:32

کامنوش شهابی از کمپین "من هم یک ایرانی کانادائی هستم"

Video (2)
Bijan Ahmadi

6:54

بیژن اجمدی از کمپین "من هم یک ایرانی کانادائی هستم"

Video (3)
Soudeh Ghasemi

9:43

سوده قاسمی از کمپین "من هم یک ایرانی کانادائی هستم"

Video (4)
Mohamad Tajdolati
Introduction
مقدمه - مخمد تاجدولتی
Video (5)
Speakers presentation

4:47
در این بخش محمد تاجدولتی به ترتیب حسین زرشکیان، مهرداد آرین نژاد، سعید حریری و منوهر میثاقی را که همگی از بنیان گزاران کنگره میباشند معرفی میکند
Video (6)
Manouher Misaghi

7:53

انگیزه و هدف شما در بنیان گزاری کنگره ایرانیان چه بود؟ منوهر میثاقی
 در این بخش منوهر میثاقی به یک نکته اساسی اشاره میکند که مهاجرت ذهنی ما ایرانیان است. متاسفانه در دوره حکومت براندازان توجه و نحوه مدیریت هییت مدیره در جهت مبارزه با جمهوری اسلامی بوده است. و در دوره تسلط همسویان توجه نه تنها در جهت همسوئی با منافع جمهوری اسلامی میباشد بلکه هییت مدیره سعی دارد که توجه اذهان عمومی را به آنچه در ایران میگذرد جلب نماید. برای درک این مطلب به صفحه رسمی فیسبوکی کنگره و مطالب به اشتراک گذاشته مراجعه شود. در این رابطه ویدئوئی در حال تهیه میباشد.

Video (7)
Mehrdad Ariannejad

5:01
مهرداد آرین نژاد

باید نهادی داشته باشیم که از منافع ما ایرانیان در کانادا حمایت کند.

Video (8)
Hossein Zereshkian

3:14
حسین زرشکیان

عدم مشارکت افراد کامیونیتی نه تنها در کنگره بلکه در نهاد های دیگر همچو کانون مهندسین مشاهده میشود.

Video (9)
Saeid Hariri

5:38
سعید حریری

گرفتن عضو خیلی راحت تر از نگاه داشتن آنها میباشد. سعید در خلاصه ترین، هدف اصلی کنگره را مشارکت در قدرت و در ثروت جامعه بزرگتر  میداند.

Video (10)
Questions / Answers (1)

18:21

پرسش و پاسخ (1) - در ده سال اخیر جامعه ایرانیان چه تغییری کرده است؟ آیا اهداف تعریف شده ده سال پیش هنوز اعتبار دارند؟
زرشکیان - در گذشته نسل دوم مثل امروز فعال نبود. با تمام کاستی های ده سال گذشته هنوز امید هست که کنگره بتواند به اهدافش برسد. در ده سال گذشته اهداف تغییر نکرده است.

میثاقی - شناخت نیاز های کامیونیتی و پیدا کردن راه حل های اجرائی برای برطرف کردن آنها. شناخت اولویت جامعه اولین قدم میباشد که متاسفانه در این زمینه فعالیت نشده است. اهداف کلی بوده اند و به نظر نمیاید که به این زودی ها  تغییر کنند. ما ساده ترین اطلاعات  در رابطه با کامیونیتی را در اختیار نداریم.

آرین نژاد - اهداف تغییر نکرده است. در یک جمله میتوان گفت که حفظ منافع ایرانیان در کانادا میباشد. اولویت ها شاید تغییر کنند ولی اهداف هیچوقت تغییر نخواهند کرد. جامعه خیلی تغییر کرده است، فعالیت های فرهنگی، حضور جناب مریدی، کاندیدا های انتخاباتی، برنامه های در رابطه با نوروز، همگی نشان از تغییرات و پیشرفت های کامیونیتی میباشند.

حریری - شروع حرکت در سال 2005 شروع شد، در سال 2006 اولین پیش نویس تهیه و در سال 2007 کنگره رسمن تاسیس شد. مشارکت جمعی و حداکثری برای معتبر ساختن هر حرکت و هر تغییر لازم میباشد.

 

Video (11)
Questions / Answers (2)

18:47

پرسش و پاسخ (2) - راهکار ها - مهمترین روش ها برای جذب افراد، نیرو و منابع مالی چیست؟

زرشکیان - دوره اول بیست کاندیدا بود برای یازده کرسی. مناظره ای قبل از انتخابات صورت گرفت. امروز هم لازم است که کاندیدا ها میبایست برنامه خود را اعلام کنند.

آرین نژاد - سر پا بودن کنگره در هشت سال گذشته پر اهمیت میباشد. باید سعی شود که این نهاد تقویت گردد و نه اینکه این نهاد ابزاری باشد برای اینکه عده ائی بتوانند از آن در جهت اهداف خود استفاده کنند. هر چقدر اعضای فعال کمتری در امور دخالت کنند امکان سوء استفاده از این نهاد بیشتر است. اعتماد اجتماعی نیز از اهمیت بالائی برخوردار است که آنهم فقط با شفافیت به دست میاید. تلاش و کار نیز بسیار پر اهمیت میباشند. متاسفانه بسیار از افراد حتی الیت کامیونیتی هنوز به اهمیت کنگره پی نبرده است. اگر مشارکت وجود نداشته نتیجه ای نخواهد داشت.

حریری -  هر سازمانی که میخواهد موفقیت باشد باید شفاف عمل نکند بخصوص در کامیونیتی ما که حتی به همسایه خود اعتماد نداریم. باید کار عملی با نتیجه انجام داد. تعدد اعضای کنگره نیز پر اهمیت میباشد. مدارائی نیز بسیار مهم میباشد. ظرفیت سازی و انتقال تجربه متاسفانه تا به امروز صورت نگرفته است.

میثاقی - مشکل اساسی جامعه ما تئوری عمل کردن سازمان های ما میباشد. هییت مدیره نباید کار اجرائی انجام دهد فقط باید مدیریت کند. این سهل انگاری ما میباشد که امروز با تمام امکانات نتوانسته ایم کنگره را به یک نهاد عملی مبدل کنیم. هییت مدیره (توانا، به مسائل جمعی اولویت دهد،، اعضاء (آزاد، آگاه، درگیر) و کامیونیتی سه عامل تشکیل دهنده جامعه ما میباشند و هر کدام از آنها باید وظیفه خود را انجام دهد. کنگره مکانیزمی میباشد که جامعه را در مسیر پیدا کردن جایگاه خود کمک نماید.

Video (12)
Questions / Answers (3)

12:47

پرسش و پاسخ (3) - مهمترین عامل بازدارنده این نهاد امور سیاسی ایران بوده است. تعریف سیاسی و سیاسی نبودن بخصوص در رابطه با مواردی که به ایرانی مربوط میشود. سیاسی بودن کنگره

حریری - کنگره در دسته بندی های سیاسی کانادا شرکت نمیکند. کنگره به دنبال یک نحوه تفکر خاص سیاسی نیست. کنگره باید منافع تمام ایرانیان را حفظ کند. با دادن یک اعلامیه هیچ کاری پیش نمیرود. اگر کنگره بتواند با یکی از دولتمداران ملاقات داشته باشد میتواند بیشتر موثر باشد.  اعضای هییت مدیره میبایست در زمان مدیریت خود شخصی عمل ننمایند.

آرین نژاد - کنگره یک ارگان سیاسی میباشد چون میخواهد که با دولتمدران گفتگو و رابطه برقرار کند. ولی کار کنگره براندازی حکومت جمهور اسلامی نیست. مهاجرت ما به کانادا یک حرکت سیاسی میباشد. سیاسی نبودن با ابله بودن فرقی ندارد

میثاقی - کنگره یک نهاد سیاسی میباشد و سیاست مدیریت قدرت میباشد. کنگره میخواهد که هر ایرانی داری همان قدرتی باشد که کانادائی های دیگر صاحب آن میباشند. کنگره نباید بصورت پارتیزان عمل نماید. طرف نهاد فقط کامیونیتی میباشد. هییت مدیره باید بداند که کار صحیح کدام است.

زرشکیان - کنگره یک تشکیلات سیاسی میباشد ولی بیطرف.

Video (13)
Questions / Answers (4)

11:28
پرسش و پاسخ (4)

ارسلان کهنموئی پور - کمک های مالی برای تامین مخارج کمپین

 

Video (14)
Questions / Answers (5)

14:37
پرسش و پاسخ (5)
Video (15)
Questions / Answers (6)

12:55
پرسش و پاسخ (6)
 - چه شد که انجمن ایرانیان که از امکانات بالائی برخوردار بود به آن سرنوشت مبتلا گردید که لزوم وجودیت کنگره ایرانیان بوجود آمد؟
- ما غیر از اینکه همگی انسان هستیم در ایرانی بودنمان هم مشترکیم و خارج از مشکلات صنفی مشکلات مشترکی هم داریم.
- اگر تشکیلاتی برای خدمت رسانی به ایرانیان تازه وارد وجود داشت که خدمتگزاران آن ایرانی بودند میتوانستند خدمت بهتری به ایرانیان بدهند.
- اهمیت انتخابات آینده
- آیا در اساسنامه روشی برای مقابله با کجروی های هییت مدیره پیش بینی شده است؟
Video (16)
Questions / Answers (7)

16:49

پرسش و پاسخ (7)
- آیا در اساسنامه روشی برای مقابله با کجروی های هییت مدیره پیش بینی شده است؟
- چه شد که کنگره تا به امروز فراگیر نشد؟
- جمع بندی سخنرانان از گردهمائی (مشارکت - مدیریت - همراهی)
- اهمیت دعوت از دیگران برای پیوستن به کنگره، حضور و شرکت در انتخابات

 

آپریل 2015

Video Video Video Video Video
 

Last Edited 01/05/2020 - For all comments on this site info@signandprint.ca